title

Sutartys 2013

Viešieji pirkimai
Sudarytos sutartys 2013 m.

Eil. Nr. Pirkimo būdas Pirkimo Nr. Pirkimo pavadinimas Laimėtojas Sutarties vertė (Lt) Sutarties data
36. Supaprastintas atviras konkursas 144582 Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (pirmo etapo – II etapas)“ statybos rangos darbai UAB „Melingos“ keliai 1124376,52 Lt su PVM 2013-12-16
35. Supaprastintas atviras konkursas 144332 Projekto „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ papildomi darbai UAB „Meleksas“ 461923,67 Lt su PVM 2013-12-12
34. Supaprastintas atviras konkursas 143904 Projekto „Molėtų rajono Giedraičių miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“ baldų pirkimas VĮ prie Alytaus pataisos namų 24501,29 Lt su PVM 2013-12-12
33. Apklausa   Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (I etapas)“ papildomi projektavimo darbai su projekto vykdymo priežiūra. Individuali Narušio įmonė ,,Fasadas“ 9994,60 Lt su PVM 2013-12-16
32. Supaprastintas atviras konkursas 144932 Gandro, Paluokesos, Sakalo, Volungės, Strazdo, Architektų ir M. Apeikytės gatvių Molėtų mieste rekonstrukcijos investicinio projekto parengimo ir projektavimo su statinio projekto vykdymo priežiūra paslaugos:      
II pirkimo dalis – Paluokesos gatvės Molėtų mieste rekonstrukcijos investicinio projekto parengimo ir projektavimo su statinio projekto vykdymo priežiūra paslaugos. UAB „Lyderio grupė“ 24200,00 Lt su PVM 2013-12-13
IV pirkimo dalis – Volungės gatvės Molėtų mieste rekonstrukcijos investicinio projekto parengimo ir projektavimo su statinio projekto vykdymo priežiūra paslaugos. UAB „Lyderio grupė“ 24200,00 Lt su PVM 2013-12-13
V pirkimo dalis – Strazdo gatvės Molėtų mieste rekonstrukcijos investicinio projekto parengimo ir projektavimo su statinio projekto vykdymo priežiūra paslaugos. UAB „Lyderio grupė“ 24200,00 Lt su PVM 2013-12-13
VI pirkimo dalis – Architektų gatvės ir M. Apeikytės gatvės dalies Molėtų mieste rekonstrukcijos investicinio projekto parengimo ir projektavimo su statinio projekto vykdymo priežiūra paslaugos. UAB „Lyderio grupė“ 24200,00 Lt su PVM 2013-12-13
31. Supaprastintas atviras konkursas 143388 Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (pirmo etapo – II etapas)“ statybos techninės priežiūros paslaugos ir
Projekto „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ papildomų darbų statybos techninės priežiūros paslaugos
     
I pirkimo dalis – Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (pirmo etapo – II etapas)“ statybos techninės priežiūros paslaugos; UAB „Panevėžio miestprojektas“ 11495,00 Lt su PVM 2013-11-29
II pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ papildomų darbų statybos techninės priežiūros UAB „Panevėžio miestprojektas“ 4114,00 Lt su PVM 2013-11-29
30. Supaprastintas atviras konkursas 142756 Projekto „Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos), Inturkės g.4, Molėtai rekonstravimas“ bibliotekos įrangos su montavimo darbais UAB „ATEA“ 278663,00 Lt su PVM 2013-10-25
29. Supaprastintas atviras konkursas 142320 Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto techninio – darbo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 4477,00 Lt su PVM 2013-09-30
28. Supaprastintas atviras konkursas 140576 Projekto „Vaikų darželio pastato (mokslo paskirties pastato , unikalus Nr.6298-7012-2012), esančio Arnionių k., Joniškio s., Molėtų r., kapitalinis remontas, keičiant paskirtį į kultūros paskirties pastatą ir pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams“ statybos rangos darbai UAB „Lakaja“ 1671701,22 Lt su PVM 2013-09-30
27. Apklausa   Projekto „Mokyklos paskirties pastato (unik. nr. 4400-2556-9344) , Vilniaus g. 78, Molėtuose, paskirties keitimo įpaslaugų (8.4.)paskirties pastatą ir rekonstravimas“ techninio projekto korektūros parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas UAB „Projektų rengimo biuras“ 14520,00Lt 2013-09-27
26. Supaprastintas atviras konkursas 140644 Projektų „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (I etapas)“ ir „Vaikų darželio pastato (mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 6298-7012-2012), esančio Arnionių k; Joniškio s; Molėtų r; kapitalinis remontas, keičiant paskirtį į kultūros paskirties pastatą ir pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams“ statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas      
I pirkimo dalis – Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (I etapas)“ statybos techninės priežiūros paslaugos; UAB“Kelvista“ 7623,00 Lt su PVM 2013-09-19
II pirkimo dalis – Projekto „Vaikų darželio pastato (mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 6298-7012-2012), esančio Arnionių k; Joniškio s; Molėtų r; kapitalinis remontas, keičiant paskirtį į kultūros paskirties pastatą ir pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams“ statybos techninės priežiūros paslaugos. UAB“Kelvista“ 7623,00 Lt su PVM 2013-09-19
25. Supaprastintas atviras konkursas 124137 Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (I etapas)“ statybos rangos darbai UAB „Melingos“ keliai 796015,34 Lt su PVM 2013-09-13
24. Supaprastintas atviras konkursas 140962 Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto techninio – darbo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ 140 Lt su PVM 2013-09-02
23. Supaprastintas atviras konkursas 139123 Projekto „Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugų pirkimas UAB „Saugvila“ 13104,06 Lt su PVM 2013-08-28
22. Supaprastintas atviras konkursas 138757 Projektų „Mokyklos pastato (mokslo paskirties, unikalus Nr. 6296-5003-7016), esančio Šilelio g. 6, Videniškių kaime, Videniškių seniūnijoje, Molėtų rajone paskirties keitimas į administracinę paskirtį ir pritaikymo bendruomenės poreikiams kapitalinis remontas“ ir „Mokyklos pastato (mokslo paskirties unikalus Nr.6290-0001-7011), esančio Šilelio g. 6, Videniškių kaime, Videniškių seniūnijoje, Molėtų rajone paskirties keitimas į kultūros paskirtį ir pritaikymas Videniškių vienuolyno amatų centrui kapitalinis remontas“ techninių projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros pirkimas UAB „Projektų rengimo biuras“ 68700,00 Lt su PVM 2013-08-29
21. Apklausa   Projekto „Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos) Inturkės g. 4, Molėtai rekonstravimas“ nenumatyti darbai UAB „Dauniškis KO“ 56 577,27 2013-08-23
20. Supaprastintas atviras konkursas 139133 Projekto „Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių rekonstrukcija“ statybos rangos darbų ir viešinimo pirkimas UAB „Aukštaitijos traktas“ 1566497,99 Lt su PVM 2013-08-13
19. Apklausa   Projekto „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ papildomų projektavimo darbų ir projekto vykdymo priežiūros pirkimas UAB „Medstatyba“ 8954,00Lt 2013-06-27
18. Supaprastintas atviras konkursas 136686 Ilgalaikės paskolos paslaugų pirkimas AB SEB bankas 2,69% (marža+VILIBOR6) 2013-06-25
17. Apklausa   Projekto „Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ papildomi statybos darbai UAB „Meleksas“ 4918,33 2013-06-21
16. Apklausa   Projekto „Vaikų darželio pastato (mokslo paskirties pastato, unikalus Nr. 6298-7012-2012), esančio Arnionių k., Joniškio s., Molėtų r., kapitalinis remontas, keičiant paskirtį į kultūros paskirties pastatą ir pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams“ papildomų projektavimo darbų ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas. UAB „Svertas“ 7986,00Lt 2013-06-14
15. Supaprastintas atviras konkursas 137730 Projekto „Molėtų tradicinio amatų centro kūrimas ir plėtra“ kompiuterinės ir kitos įrangos pirkimas UAB „Biznio mašinų kompanija“ 26146,89 2013-06-18
14. Supaprastintas atviras konkursas 135205 Elektros energijos pirkimas UAB „Energijos tiekimas“ 130663,70 Lt su PVM 2013-05-20
13. Supaprastintas konkursas, apklausiant vieną tiekėją - Projekto „Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje -darželyje „Saulutė“ papildomi darbai P. Leišio individuali įmonė 3.581,85Lt su PVM 2013-05-14
12. Supaprastintas atviras konkursas 133815 Statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas:
I pirkimo dalis - projekto „Molėtų rajono Giedraičių mokyklos pastato dalies renovacija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ techninės priežiūros paslaugos;
II pirkimo dalis - projekto „Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ pastato renovacija“ techninės priežiūros paslaugos
I, II pirkimo dalys – UAB „Verslo Aljansas“ I pirkimo dalis – 2783,00;
II pirkimo dalis – 3872,00
I, II pirkimo dalys – 2013-05-06
11 Atviras konkursas 132971 Molėtų miesto ir seniūnijų bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinės bei kitos komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos vasaros ir žiemos sezonais bei šventinių renginių metu. UAB „Molėtų švara“ 1100000,01 Lt su PVM 2013-04-09
10 Supaprastintas atviras konkursas 135411 Projekto „Siesarties upės baseino dalies, esančios Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas, gamtosauginis sutvarkymas (Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerai) VP3-1.4-AM-04-R-91-001 II etapas“ papildomi darbai IĮ „Žiuko įmonė“ 1498344,21 2013-04-26
9 Apklausa   Projekto „Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos) Inturkės g. 4, Molėtai rekonstravimas“ nenumatyti darbai UAB „Dauniškis KO“ 23 227,40 Lt 2013-04-15
8 Supaprastintas atviras konkursas 133248 Projekto „Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ veiklų įgyvendinimas: baldai“ baldų pirkimas UAB „Faktumas“ 144897,50 2013-03-14
 7 Supaprastintas atviras konkursas 132598 Molėtų mieste ir rajone esančių objektų techninių projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas:  
Projekto „Ligoninės pastato dalies esančios Vilniaus g. 78, Molėtų m. rekonstrukcija keičiant paskirtį ir pritaikant patalpas socialinio profilio organizacijų ir sveikatingumo centro veiklai“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas UAB "PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS" 28.800,00 2013-03-28
Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (I etapas)“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas IĮ "Fasadas" 19.118,00 2013-03-26
Projekto „Vaikų darželio, esančio Arnionių k., Joniškio sen., Molėtų raj. rekonstrukcija, keičiant paskirtį ir pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas UAB"Svertas" 26.620,00 2013-03-26
6   Supaprastintas atviras konkursas   131052   Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų m. detalusis planas ir Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialusis planas      
I pirkimo dalis - Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ 24 000,00 2013-02-27
II pirkimo dalis - Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai bei pažintiniam turizmui specialusis planas UAB „TAEM Urbanistai“ 49 697,12 2013-03-01

5

Supaprastintas atviras konkursas

130000

Projekto „Bendrabučio, ambulatorijos, ir bibliotekos pastato Joniškyje renovacija (pritaikant bendruomenės poreikiams)“ įgyvendinimo darbai

Žiuko įmonė

88604,65

2013-03-05

4 Supaprastintas atviras konkursas    115611    Baldų pirkimas Molėtų rajono Joniškio, Mindūnų ir Dubingių seniūnijose esantiems objektams:      
I Pirkimo dalis – Projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Joniškio miestelyje Molėtų rajone“ baldai Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų 34376,10 2013-02-12
II Pirkimo dalis – Projekto „Molėtų tradicinio amatų centro kūrimas ir plėtra“ baldai UAB „Alytaus baldai“ 63488,70 2013-02-12
III Pirkimo dalis – Projekto „Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“ baldai UAB „Alytaus baldai“ 22239,80 2013-02-12
3 Supaprastintas atviras konkursas 129145 Projekto „Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ pastato renovacija“ statybos rangos darbai UAB "Minduvos statyba"

1098736,87

 2013-01-31

 2 Supaprastintas atviras konkursas 113653 Valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto techninio-darbo projekto parengimas UAB „Kelprojektas“

17531,69 Lt su PVM

2013-01-24

1 Supaprastintas atviras konkursas 129919 Projekto „Molėtų rajono Giedraičių mokyklos pastato dalies renovacija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos rangos darbai P. Leišio individuali įmonė 640381,04 Lt su PVM 2013-01-23
  
 
 
 


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra