title

B78_85 Sutikimo verstis lombardo veikla

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimo

administracinės paslaugos aprašas

2014-08-14 Nr. B78-85

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lombardo paslaugas ketinantis teikti ūkio subjektas privalo gauti savivaldybės, kurios teritorijoje vykdys veiklą, administracijos išduotą sutikimą, kuriame nurodytas tikslus lombardo darbo laikas, adresas.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas;
2. Ūkio subjektų, užsiimančių komercine - ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-10-04 įsakymu Nr. 1K-296

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, ketinantis užsiimti lombardo veikla, pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą,
2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijas, patvirtintas vadovo parašu ir anspaudu;
3. Dokumentų, nurodančių patalpų paskirtį ir asmens teisę į patalpas, kuriose bus vykdoma lombardo veikla, kopijas, patvirtintas vadovo parašu ir anspaudu.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Sutikimą išduodanti institucija patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus vedėja Aldona Rusteikienė, tel.8 383 40059, el. p. a.rusteikiene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius, tel. (8 383) 54 762, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti sutikimą ir visų kitų dokumentų gavimo

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu parašu portale www.verslovartai.lt
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra