title

Tarybos narių išlaidos 2022 m. I ketvirtį (€)
 Vardas,pavardė Kanceliarinės išlaidos Dirbtų valandų Darbo užmokestis Visos išlaidos
Ryšio paslaugos (tel., www) Transporto išlaidos  iš viso
Rita Andreikėnienė     0 22 209,26 209,26
Virginija Bareikienė     0 28 atsisakė 0
Dalia Burneikienė     0 20 190,36 190,36
Jolita Čimbarienė 54,02   54,02 28 266,56 320,58
Dalius Daškevičius 51,37 111,19 162,56 12 114,24 276,8
Saulius Dirma     0 26 247,46 247,46
Raimundas Gražys     0 6 57,10 57,1
Audrius Ilgevičius 57,02 134,92 191,94 23 218,91 410,85
Juozas Kerpė     0 20 190,36 190,36
Henrikas Ivickas     0 29 276,07 276,07
Aurelija Lukošienė 86,37   86,37 20 190,36 276,73
Virgilijus Mozūra     0 33 314,09 314,09
Vytautas Nekrošius     0 21 295,11 295,11
Eugenijus Rinkevičius     0 25 237,93 237,93
Žydrūnė Vaidachovičienė 17,00 20,50 37,50 20 190,36 227,86
Vida Kristina Valasenkienė 29,92 74,00 103,92 25 237,93 341,85
Gytis Vercinskas   183,00 183,00 22 209,38 392,38
Algimantas Žiukas     0 22 209,38 209,38
Stasys Žvinys     0 22 209,38 209,38

Iš viso išmokama:

295,70 523,61 819,31   3864,24 4683,55


Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-13 15:00:50