title

Teltonika jau greitai skelbs darbuotojų atranką į naują technologijų centrą Molėtuose

 

Neseniai Teltonikos įmonių grupė paskelbė apie naujo technologijų centro statybas Molėtuose. Per ateinančius 2 metus Molėtų mieste iškils aukštųjų technologijų centras, kuriame planuojama sukurti darbo vietas 500 specialistų: inžinierių technologų, elektronikos konstruktorių, programuotojų, vadybininkų, testuotojų, surinkėjų, vadovų, administracijos ir kitų sričių darbuotojų. Naujame aukštųjų technologijų centre bus projektuojami ir gaminami moderniausi telemedicinos prietaisai, tarp jų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai ir prieširdžių virpėjimus atpažįstančios išmanios apyrankės. Šie įrenginiai galės padėti žmonėms ir išgelbėti kiek įmanoma daugiau gyvybių. „Teltonikos technologijų centre" taip pat bus kuriama aukščiausiomis technologijomis paremta tinklo įranga.

NETRUKUS - NAUJŲ DARBUOTOJŲ ATRANKA

  

Molėtuose Teltonikos atstovybė pasiūlys rinktis iš 36 įvairių sričių specialybių, o dabar kviečia susipažinti su keletu iš jų:

  Vizualinės kontrolės operatorius

yra atsakingas (-a) už elektronikos komponentų linijų surinkimo kokybės tikrinimą, vizualinę surinkimo kokybės kontrolę, neatitikčių fiksavimą, šalinimą ir litavimą, tikrinimo mašinų paruošimą darbui, derinimą bei jų programų sudarymą ir korekcijas. Šios srities specialistas turi išmanyti eksploatavimo taisykles ir radijo komponentų nomenklatūrą bei gebėti atlikti litavimo darbus ir naudotis technine dokumentacija.
  Inžinierius (-ė) konstruktorius (-ė)

projektuoja PCB ir gaminius (nuo pradinės koncepcijos iki masinės gamybos), sudaro schemotechnikas, kuria maketus, ruošia gaminius sertifikavimui, yra atsakingas (-a) už įvairius skaičiavimus ir matavimus, problemų identifikavimą ir šalinimą. Kandidatas į šią darbo poziciją turi išmanyti matavimo prietaisų bei mikrovaldiklių periferijas, analoginę ir skaitmeninę elektroniką bei gebėti lituoti SMD komponentus ir atlikti PCB trasavimo darbus.

  Prietaisų testavimo inžinierius (-ė)

bus atsakingas (-a) už elektronikos ir programinių gaminių funkcionalumo testavimą ir atitikimo dokumentacijai tikrinimą, aptiktų problemų formulavimą ir perdavimą, testo scenarijų kūrimą ir patvirtinimą bei sukurtos testavimo įrangos ar instrukcijos atitikimo standartams priežiūrą. Specialistas turi išmanyti elektronikos pagrindus, rankinius ir automatinius testavimo principus, įrankius ir procesus bei turėti gerus anglų kalbos įgūdžius.

  Kokybės inžinierius (-ė)

atlieka gaunamų komponentų, gaminamų ir pagamintų prietaisų kokybės kontrolę ir gamybos neatitikčių analizę, yra atsakingas (-a) už gamyboje naudojamos dokumentacijos priežiūrą ir kontrolę, siūlo patobulinimus kokybės kontrolei ir juos įgyvendina. Kokybės inžinieriai taip pat yra atsakingi už gamybos/vadybos procesų kokybę, kokybės vadybos sistemos priežiūrą ir tobulinimą, kokybės duomenų analizavimą ir pasiūlymų teikimą vadovams, procedūrų, instrukcijų, standartų ir kitos reikalingos dokumentacijos kokybei užtikrinti ruošimą ir priežiūrą, klientų kokybės reikalavimų užtikrinimą.

  Prietaisų surinkimo inžinierius (-ė)

surenka ir pakuoja elektronikos prietaisus bei yra atsakingas (-a) už surinkimo ir pakavimo procesus ir jų sklandumą.

  PPM operatorius (-ė)

yra atsakingas (-a) už modernių plokščių surinkimo linijų valdymą, elektronikos komponentų automatinių surinkimo linijų (SMT robotų) paruošimą darbui, surinkimo linijų priežiūrą ir aptarnavimą.

  Robotinių sistemų operatorius (-ė)

užtikrina sklandžią robotinių sistemų veiklą testuojant, renkant bei pakuojant gaminius, paruošia robotines sistemas darbui, laiku pateikia reikalingus komponentus renkant gaminius bei atlieka robotinių sistemų priežiūrą ir aptarnavimą.

  Pardavimų vadybininkas (-ė) yra atsakingas (-a) už naujų klientų pritraukimą. Jis/ji prisideda prie rinkos tyrimų, įskaitant rinkos potencialo nustatymą ir augimo galimybių paiešką, užmezga ir palaiko ilgalaikius ryšius su naujais klientais, daro prezentacijas, ruošia komercinius pasiūlymus, dalyvauja parodose/susitikimuose užsienyje, atstovauja įmonę ir jos teikiamas paslaugas bei bendradarbiauja su techninės pagalbos skyriumi ir gaminių specialistais, kad būtų patenkinti klientų reikalavimai.
  Inžinierius (-ė) technologas (-ė) yra atsakingas (-a) už gamybos atstovavimą klientui, bendrų sprendimų ieškojimą, sklandų klientų projektų paleidimą gamyboje bei pagaminimo kaštų mažinimą optimizuojant ir robotizuojant procesus. Šis specialistas bendradarbiauja su R&D ir tiekimo skyriais, konsultuojasi dėl gamybos procesų, optimizuoja gamybinį maršrutą, teikia įvairiapusišką pagalbą įgyvendinant naujus projektus, rengia techninę dokumentaciją ir atlieka analizę, skaičiuoja ir vertina gamybos projektų kaštus bei sprendžia įvairias karštąsias ir ilgalaikes problemas.
  Žmogiškųjų išteklių vadybininkas (-ė) organizuoja ir įgyvendina darbuotojų paieškos procesus, vykdo ir koordinuoja atrankas, yra atsakingas (-a) už vieningą įmonių grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politikos palaikymą, teigiamos kandidatų patirties užtikrinimą viso atrankos proceso metu, naujų darbuotojų adaptacijos proceso koordinavimą, darbuotojų veiklos valdymą, kompetencijų vertinimo proceso koordinavimą. Žmogiškųjų išteklių vadybininkas (-ė) glaudžiai bendradarbiauja su vadovais ir darbuotojais bei sprendžia einamuosius klausimus.

Administracijos darbuotojai sudaro ir tikrina sutartis su darbuotojais, klientais ir tiekėjais, užtikrina tinkamą aplinką darbuotojams bei efektyvią organizacijos veiklą, prižiūri, kad įmonės dokumentacija, informacinės technologijos ir personalo administravimo dokumentai būtų valdomi pagal galiojančias teisines normas ir LR įstatymus. Administracija yra atsakinga už kokybiškai suteiktas paslaugas tiek vidiniams, tiek išoriniams klientams, administravimo ir dokumentų valdymo sistemos priežiūrą bei nuolatinį tobulinimą.Tai tik dalis visų darbo pasiūlymų.

Darbo pozicijos jau greitu metu bus atnaujinamos ir skelbiamos https://teltonika-iot-group.com/lt/career/

Kiekvienam naujam darbuotojui bus suteikiama visokeriopa pagalba bei organizuojami mokymai iš tam tikros srities specialistų. Teltonika siūlo puikias galimybes tobulėti ir realizuoti save dinamiškoje darbo aplinkoje sparčiai augančioje įmonėje, susipažinti su naujausiomis IoT (liet. Daiktų interneto) technologijomis ir gauti konkurencingą atlyginimą.Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-26 17:10:29