title

Administracinės paslaugos *Tvarkote aplinką*

Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas  / Teikiama E Paslauga >>>

Molėtų rajono savivaldybės antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schema ir vietų sąrašas

Atliekų tvarkymas

Asmenų pranešimų (skundų) dėl apleistų statinių priėmimas, procedūrų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais vykdymas

Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. B1-196