title

UAB "Molėtų vanduo" veiklos informacija

Savivaldybės valdomų akcijų dalis - 100%

Bendrovės direktorius Stasys Stukas

Įstatai 

Valdyba išrinkta 2015-01-29 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu B1-22, pakeista 2017-04-27 sprendimu B1-78 ir  2018-12-18 sprendimu B1-184, pasiūlius savivaldybės administracijos direktoriui. Nauja valdyba sudaryta 4 metų laikotarpiui 2019-06-26 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu B6-517 :

  • Antanas Junevičius, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją vandentvarkos srityje;
  • Valdas Klimantavičius, nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;
  • Rimvydas Pranskus, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
  • Laimonas Radzevičius, nepriklausomo valdybos narys, turintis kompetenciją finansų srityje (Valdybos pirmininkas);
  • Stasys Stukas, uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo" direktorius.

Ataskaitos:

Kontaktai
Vilniaus 2a , LT 33141 Molėtai. Tel/Faks. (8 383) 52148
El. p. info@moletuvanduo.ltwww.moletuvanduo.lt

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-24 23:56:00