title

B78_94 Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimas mieste ir miesteliuose

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimo miesto ir miestelių teritorijoje

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-17 Nr. B78-94

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimas miesto ir miestelių teritorijoje.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prieš pradėdamas rengti pertvarkymo projektą, iniciatoriai pateikia prašymo formą savivaldybės administracijos direktoriui. Projektas pradedamas rengti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą pradėti rengti Projektą. Kai priimamas sprendimas pradėti rengti Projektą, organizatorius (administracijos direktorius), atsižvelgdamas į Projekto tikslus, parengia Projekto rengimo reikalavimus. Reikalavimai atiduodami Projekto iniciatoriui. Iniciatorius pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaro rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju.

Jeigu sklypas priklauso keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, prašymą gali pateikti vienas ar keli bendraturčiai.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2004m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymo Nr, 3D-1/D1-1 redakcija).

2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 1 egz.

4. Žemės sklypo ribų plano kopija. 1 egz..

6. Įgaliojimas, jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pagal nustatytus planavimo tikslus, reikalui esant, pateikia prašymus kitoms sąlygas nustatančioms organizacijoms. Gavus išdavusių institucijų motyvuotas išvadas, parengia Projekto reikalavimus

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aldona Umbrasienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 383) 54788, el. paštas a.umbrasiene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Gediminas Putvinskas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8-383) 54757, el. paštas g.putvinskas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 1 priedas)

11.*

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas patikrina pateiktus dokumentus, reikalui esant, pateikia prašymus kitoms sąlygas nustatančioms organizacijoms. Gavus išdavusių institucijų motyvuotas išvadas, parengiami Projekto reikalavimai, kuriuos patvirtina Molėtų rajono vyr. architektas.
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra