title

B3_12 Dėl tarybos posėdžio sušaukimo

MOLĖTŲ RAJONO MERAS

POTVARKIS

DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
2004 m. balandžio 05 d. Nr. B3-12
Molėtai
2004 m. balandžio 15 d. 10 val. š a u k i u savivaldybės tarybos posėdį (darbotvarkė pridedama).

Meras

Valentinas Stundys

PATVIRTINTA
Mero 2004-04-05 potvarkiu Nr.B3-12

Tarybos 2004-04-15  posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl tarybos reglamento pakeitimo.
 2. Dėl Kultūros, švietimo sporto ir jaunimo reikalų  komiteto sudėties papildymo.
 3. Dėl Molėtų savivaldybės ryšių su visuomene ilgalaikės programos patvirtinimo.
 4. Dėl Mindūnų ir Girsteitiškio pagrindinių mokyklų reorganizavimo.
 5. Dėl Molėtų viešosios bibliotekos Luokesos filialo reorganizavimo.
 6. Dėl Molėtų pagrindinės mokyklos renovacijos projekto finansavimo.
 7. Dėl švietimo įstaigų steigėjo funkcijų delegavimo.
 8. Dėl Žalvarių pagrindinės mokyklos direktoriaus paskyrimo.
 9. Dėl Molėtų r. savivaldybės biudžeto 2004 metų biudžeto pakeitimo.
 10. Dėl papildomų lėšų skyrimo Molėtų laisvalaikio centrui.
 11. Dėl savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo, atsiskaitant už darbus, finansuojamus iš SAPARD programos.
 12. Dėl Molėtų miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.
 13. Dėl prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
 14. Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patikslinimo.
 15. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį.
 16. Dėl atstovavimo Molėtų rajono savivaldybės akcijoms UAB „Molėtų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 17. Dėl atstovavimo Molėtų rajono savivaldybės akcijoms UAB „Molėtų švara“ visuotiniame akcininkų susirinkime.
 18. Dėl UAB „Molėtų vanduo“ visuotinio akcininkų susirinkimo.
 19. Dėl tarybos 2002-12-19 sprendimo Nr.88 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą“ papildymo.
 20. Dėl turto perėmimo.
 21. Dėl gyvenamųjų patalpų perdavimo savivaldybės administracijai.
 22. Dėl Sveikatos fondo 2004 metų sąmatos patvirtinimo.
 23. Dėl Vš Į Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto įsteigimo.
 24. Dėl mokesčio už Vš Į Molėtų ligoninės transporto paslaugas.
 25. Dėl  žemės sklypų, kurie bus parduodam ar nuomojami fiziniams ar juridiniams asmenims, dydžių ir naudojimo sąlygų.
 26. Dėl prašymo perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus.
 27. Dėl rajono ribų pakeitimo.
 28. Dėl leidimo atlikti detaliuosius planus.
 29. Dėl Molėtų miesto bendrojo plano korektūros patvirtinimo.
 30. Dėl Molėtų neįgaliųjų užimtumo centro įstatų patvirtinimo.
 31. Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms( vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos.
 32. Dėl pavedimo Molėtų socialinės paramos centrui mokėti šalpos ( socialines) pensijas.
 33. Dėl viešųjų darbų 2004 programos patvirtinimo.
 34. Dėl paramos asociacijų veiklai nuostatų patvirtinimo.
 35. Dėl ekstremalių situacijų valdymo centro veiklos nuostatų patvirtinimo.
 36. Dėl įgaliojimo dalyvauti Vš Į Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniuose susirinkimuose.
 37. Dėl Vš Į Vš Į Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro įstatų naujos redakcijos.
 38. Dėl vietinių kelių ir gatvių sąrašo patikslinimo.
 39. Dėl prašymų svarstymo


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

Mūsų darbai