title

B3_05 dėl vaikų vasaros poilsio programų komisijos

MOLĖTŲ RAJONO MERAS

POTVARKIS

DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROGRAMŲ RECENZENTŲ GRUPĖS, VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS IR VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROGRAMŲ VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO
2004 m. vasario 23 d. Nr. B3-5
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr.ISAK-183 „Dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo programų recenzavimo 2004 metais tvarkos” (Žin., 2004, Nr.26-832),  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. sausio 22 d įsakymu Nr.ISAK-94 „Dėl vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų savivaldybėse organizavimo ir finansavimo” (Žin., 2004, Nr.15-472) 8 punktu ir Utenos apskrities administracijos viršininko 2004m. vasario 10 d. raštu Nr. (1.16.)-6-206:

 1. S u d a r a u vaikų vasaros poilsio organizavimo programų recenzentų grupę:
  Vytautas Kralikevičius, savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyresnysis specialistas,
  Edvylė Kralikevičienė, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyresnioji specialistė,
  Aldona Rusteikienė, savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja ūkio reikalams.

 2. S u d a r a u vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos ir vaikų vasaros poilsio organizavimo programų vykdymo komisiją:
  Nijolė Kimbartienė, komisijos pirmininkė, savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja,
  Algis Čiža, Molėtų rajono policijos komisariato Organizacinės grupės specialistas,
  Arvydas Jurkšaitis, savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyresnysis specialistas,
  Genovaitė Gribauskienė, Molėtų socialinės paramos centro direktorė,
  Gražina Gutauskienė, savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos tarnybos vyresnioji specialistė,
  Irutė Kondelevskienė, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja,
  Arvydas Mitalas, Utenos apskrities Socialinių reikalų ir švietimo skyriaus vyresnysis specialistas,
  Kęstutis Vaicekauskas, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius.

Meras

Valentinas StundysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

Mūsų darbai