Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė
spalio 26 d. pirmadienis
10:00
Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems modelio įgyvendinimo pasitarimas
Pastabos: Gerbiami kolegos, siunčiu kvietimą į Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems modelio įgyvendinimo aptarimą. Jis vyks pirmadienį, spalio 26 d. 10 val. nuotoliniu būdu per MS Teams. 10.30 prisijungs ministras L. Kukuraitis. Manau ministras norėtų išgirsti atvejo vadybininkų nuomonę apie šį projektą, didžiausias iškilusias problemas, didžiausias sėkmes. Tikiuosi atsiras norinčių pasisakyti. Kviečiame dalyvauti ir Užimtumo tarnybos vadovus, savivaldybių padalinių vadovus (pasidalinkite su savo vadovais šiuo kvietimu) bei Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovus. Taip pat pridedu parengtą (dar šiek tiek patobulintą) ministro įsakymo pakeitimą dėl paslaugų jau įdarbintiems asmenims teikimo. Aptarsime susitikimo metu. Gražaus vakaro, Asta Aranauskienė ________________________________________________________________________________ Prisijungti prie "Microsoft Teams" susitikimo<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYzYTUxODQtMzg2Yi00MWY0LWJmMjAtYTYzYWQ5MjMwYmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226062c8a2-d353-46c2-92d8-0dd75d1f4b63%22%2c%22Oid%22%3a%222463a65a-cf2a-4b0e-921f-1980a77f99dc%22%7d> Sužinokite daugiau apie "Teams"<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Susitikimo parinktys<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=2463a65a-cf2a-4b0e-921f-1980a77f99dc&tenantId=6062c8a2-d353-46c2-92d8-0dd75d1f4b63&threadId=19_meeting_YzYzYTUxODQtMzg2Yi00MWY0LWJmMjAtYTYzYWQ5MjMwYmVk@thread.v2&messageId=0&language=lt-LT> ________________________________________________________________________________
spalio 29 d. ketvirtadienis
14:00
Susitikimas dėl galimybių dalyvauti projekte"Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų".
Pastabos: