Administracijos direktoriaus darbotvarkė
birželio 7 d. pirmadienis
00:00
Atostogos.
Pastabos:
10:00
Susitikimas su Molėtų rajono savivaldybės atstovais
Pastabos: Darbotvarkė: 1. Dėl problemų formuojant kelio Nr. 2812 Joniškis-Dubingiai-Dirmeitai-Paberžė žemės sklypą. 2. Dėl kelio Nr. 2801 Alanta-Pabaldiškis-Girsteitiškis remonto (problema dėl ąžuolo nupjovimo). 3. Dėl bendro projekto Molėtų miesto Molėtūno g. ir dalies kelio Molėtai-Anykščiai kapitalinio remonto eigos. 4. Dėl galimybės atlikti pėsčiųjų tako prie kelio Molėtai-Ignalina einamąjį remontą. 5. Dėl galimybės įtraukti kelio Nr. 2807 Luokesa-Žalvariai-Žvyrinka atkarpą nuo 10,929 km iki 17,833 km į žvyrkelių asfaltavimo programą. 6. Pėsčiųjų tako nuo Molėtų iki Kijėlių gyvenvietės prie kelio Molėtai-Alanta per tiltą praplatinimo galimybės (problema svarstyta kelis kartus - aiškaus atsakymo neturime iki šiol). ________________________________________________________________________________ "Microsoft Teams" susitikimas Prisijunkite naudodami kompiuterį arba mobiliojo įrenginio programėlę Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2YxNDIxYTEtYWE5Zi00YzM2LWJlMjgtMTc0NmIyODZkOTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224172c2b1-e5c5-458e-a096-14015bdad8e7%22%2c%22Oid%22%3a%22750deaaf-40de-41c8-b0c7-801c87daf854%22%7d> Sužinokite daugiau<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Susitikimo parinktys<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=750deaaf-40de-41c8-b0c7-801c87daf854&tenantId=4172c2b1-e5c5-458e-a096-14015bdad8e7&threadId=19_meeting_N2YxNDIxYTEtYWE5Zi00YzM2LWJlMjgtMTc0NmIyODZkOTRi@thread.v2&messageId=0&language=lt-LT> ________________________________________________________________________________