Socialinės paslaugos, kainos, įstaigos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Socialinių paslaugų įstaiga
Kontaktai

Teikiamos socialinės paslaugos

Vietų skaičius

Pavaldumas

Molėtų socialinės paramos centras
Adresas: Smilgų g. 4, 33120, Molėtai
Tel. Nr.: (8 383) 51487
El. p. [email protected]

Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas)

Pagal poreikį

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Transporto paslaugų organizavimas

Asmeninės pagalbos paslauga

Socialinis taksi

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Būsto pritaikymo organizavimas

Integrali pagalba namuose

Asmeninio asistento paslauga

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Laikino atokvėpio paslauga

Pagalba į namus

Socialinė priežiūra šeimoms

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

Kompleksinės paslaugos šeimai

Molėtų paslaugų šeimai centras
Adresas: Smilgų g. 4, 33120, Molėtai
Tel. 8 658 15932
El. p. [email protected]

Trumpalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų (iki 3 mėn.)

8

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Ilgalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų

Trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros paslaugos

10

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

10

Vaikų dienos socialinės priežiūra

26

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

20

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Pagal poreikį

Alantos senelių globos namai
Adresas: Naujakurių g. 5, 33311Alanta, Molėtų r.
Tel. (8 383) 58 221
El. p. [email protected]

Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

33

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia

Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

Ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia

Laikino atokvėpio paslauga suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

 1

Molėtų kultūros centro padalinys Atviras jaunimo centras
Vilniaus g. 45, 33102 Molėtai

Atviras darbas su jaunimu

Pagal poreikį

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Mobilus darbas su jaunimu

Šeimyna „Lesinskų šeimyna"

Trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams

3

Šeimyna

Ilgalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams

VO Alantos bendruomenės centro Vaikų dienos centras „Daigelis"
Adresas: Antano Kraujalio g. 2, 33312 Alanta, Alantos sen., Molėtų r.
El. p.: [email protected]

  Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

40

VO

VšĮ „Skudutiškio akademija" vaikų dienos centras „Tiltas"
Adresas: Utenos g. 4, 33322 Skudutiškio k.,
Suginčių sen., Molėtų r.
Tel. 8 674 86881, el.p.: [email protected]

Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

15

VšĮ

VšĮ "Arino namai"
Arino g. 14, 33224 Joniškis,  Joniškio sen., Molėtų r. Tel Nr. : 8 620 91498 [email protected]

Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

25

VšĮ

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

20

VšĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai"
Adresas: Gedimino g. 10, 33303 Balninkai, Molėtų r.
El. p.: [email protected]

Akredituota psichosocialinė pagalba

Pagal poreikį

 VšĮ

Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

12  

Trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia

Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

Ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia

Asociacija „Sprendimai šiandien"
Adresas: 33290 Petrauskų k. 10, Videniškių sen., Molėtų r.
El. p.: [email protected]  

Akredituota psichosocialinė pagalba

Pagal poreikį

Asociacija

Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Adresas: Žaliųjų ežerų g. 85, 08403 Vilnius
Tel. (8 5)2483373
El. p.: [email protected]

Akredituotas socialinė paslauga: Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Pagal poreikį

Asociacija

VšĮ „Nugalėtojų akademija"
Adresas: Bučeliškės g. 16, 33166 Bučeliškės k., Molėtų r.
Telefonas: +370 383 52092
El. paštas: [email protected]

Trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos asmenims (psichosocialinė pagalba)

25

VšĮ

VšĮ „ Gamtos ir kūrybos namai“
Adresas: Luokesos g. 22, 31588 Alksniškių k., Luokesos sen., Molėtų r.
Telefonas: 8 601 28153

El.p: [email protected]

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

8

VšĮ

Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

6

Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

VšĮ „ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras"
Adresas: Amatų g. 6, 33105 Molėtai
Tel.  (8 383) 51076
El. p.: [email protected]

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

VšĮ

Transporto paslaugų organizavimas

Asmens higienos ir priežiūros organizavimas

Akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

50

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga
Adresas: Vilniaus g. 42, 33140 Molėtai
Tel. (8  383) 52734
El. p.: [email protected]

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

NVO

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Transporto paslaugų organizavimas

Akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

90

Molėtų rajono sutrikusio intelekto žmonių su negalia globos bendrija „Molėtų viltis"
Adresas: Vilniaus g. 42, 33140 Molėtai
El. p.: [email protected]

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

NVO

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir  (ar) atkūrimas

10

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialas
Adresas: Vilniaus g. 45, 33102 Molėtai
Tel. (8 383) 51300
El. p.: [email protected]

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

NVO

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

20

Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė"

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

NVO

Gausių šeimų bendrija „Edeno vaivorykštė"

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

NVO

Kaišiadorių vyskupijos Molėtų „Caritas"

Bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

NVO

SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS

Socialinės globos įstaiga

Socialinė paslauga

Kaina, Eur/mėn

Alantos senelių globos namai

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

1330,00

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia

1490,00

VšĮ Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynystės namai"

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

1440,00

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia

1500,00

Molėtų paslaugų šeimai centras

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų bendruomeniniuose vaikų globos namuose

2247,45 

Laikinas apgyvendinimas krizių centre

860,58

Palydėjimo paslauga jaunuoliams (su apgyvendinimu)

1844,76

LAISVOS VIETOS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE

Socialinės globos įstaiga

Socialinė paslauga

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančių eilėje skaičius

Alantos senelių globos namai

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

33

-

2

VšĮ Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynystės namai"

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

12

-

1

Molėtų paslaugų šeimai centras

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

10

 

2

 

-

 

Krizių centro skyrius

20

7

-

Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius

26

-

-

Trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros paslaugos

10

-

-

Bendruomeniniai vaikų globos namai

8

3

-

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimas Įstaigos adresas, tel.,
el. pašto adresas
Įstaigos darbo laikas Atvejo vadybininkai Paslaugų teikimo teritorija
Molėtų socialinės paramos centras Smilgų g. 4, LT-33120 Molėtai
Tel. (8383) 51487
El. p. [email protected]
I-IV 8.00-17.00,
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
Diana Čereškienė
Gražina Viškelienė
Lina Žvinienė
Molėtų rajonas

Molėtų rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas 

Molėtų rajono savivaldybės asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašas

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIA:

Molėtų socialinės paramos centras, Smilgų g. 4, 33120, Molėtai, tel. (8 383) 51 487, el. p.: [email protected]

Alantos senelių globos namai, Naujakurių g. 5 , Alanta, LT-33311 Molėtų r., tel.: (8-383)-58221, 8-383-58172, el. p.: infoseneliunamai.eu 

ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIA:

Molėtų socialinės paramos centras, Smilgų g. 4, 33120, Molėtai, tel. (8 383) 51 487, el. p.: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-29, 16:31:31
Pastebėjai problemą? Pranešk!