Socialinės paslaugos, kainos, įstaigos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Socialinių paslaugų įstaiga
Kontaktai
Teikiamos socialinės paslaugos Vietų skaičius Pavaldumas
Molėtų socialinės paramos centras
Adresas: Smilgų g. 4, 33120, Molėtai
Tel. Nr.: (8 383) 51487
El. p. [email protected]
Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas) Pagal poreikį Molėtų rajono savivaldybės administracija
Transporto paslaugų organizavimas
Asmeninės pagalbos paslauga
Socialinis taksi
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Būsto pritaikymo organizavimas
Integrali pagalba namuose
Asmeninio asistento paslauga
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Laikino atokvėpio paslauga
Pagalba į namus
Socialinė priežiūra šeimoms
Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška
Kompleksinės paslaugos šeimai
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai
Adresas: Smilgų g. 4, 33120, Molėtai
Tel. 8 658 15932
El. p. [email protected]
Trumpalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų (iki 3 mėn.) 8 Molėtų rajono savivaldybės administracija
Ilgalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų
Trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros paslaugos 10
Palydėjimo paslauga jaunuoliams 10
Vaikų dienos socialinės priežiūra 26
Intensyvi krizių įveikimo pagalba 20
Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti Pagal poreikį
Alantos senelių globos namai
Adresas: Naujakurių g. 5, 33311Alanta, Molėtų r.
Tel. (8 383) 58 221
El. p. [email protected]
Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims 33 Molėtų rajono savivaldybės administracija
Trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia
Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims
Ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia
Laikino atokvėpio paslauga suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims  1
Molėtų kultūros centro padalinys Atviras jaunimo centras
Vilniaus g. 45, 33102 Molėtai
Atviras darbas su jaunimu Pagal poreikį Molėtų rajono savivaldybės administracija
Mobilus darbas su jaunimu
Šeimyna „Lesinskų šeimyna" Trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams 4 Šeimyna
Ilgalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams
VO Alantos bendruomenės centro Vaikų dienos centras „Daigelis"
Adresas: Antano Kraujalio g. 2, 33312 Alanta, Alantos sen., Molėtų r.
El. p.: [email protected]
  Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra 45 VO
VšĮ „Skudutiškio akademija" vaikų dienos centras „Tiltas"
Adresas: Utenos g. 4, 33322 Skudutiškio k.,
Suginčių sen., Molėtų r.
Tel. 8 674 86881, el.p.: [email protected]
Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra 15 VšĮ
VšĮ "Arino namai"
Arino g. 14, 33224 Joniškis,  Joniškio sen., Molėtų r. Tel Nr. : 8 620 91498 [email protected]
Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra 25 VšĮ
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas 20
VšĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai"
Adresas: Gedimino g. 10, 33303 Balninkai, Molėtų r.
El. p.: [email protected]
Akredituota psichosocialinė pagalba Pagal poreikį  VšĮ
Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims 12  
Trumpalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia
Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims
Ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia
Asociacija „Sprendimai šiandien"
Adresas: 33290 Petrauskų k. 10, Videniškių sen., Molėtų r.
El. p.: [email protected]  
Akredituota psichosocialinė pagalba Pagal poreikį Asociacija
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Adresas: Žaliųjų ežerų g. 85, 08403 Vilnius
Tel. (8 5)2483373
El. p.: [email protected]
Akredituotas socialinė paslauga: Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas Pagal poreikį Asociacija
VšĮ „Nugalėtojų akademija"
Adresas: Bučeliškės g. 16, 33166 Bučeliškės k., Molėtų r.
Telefonas: +370 383 52092
El. paštas: [email protected]
Trumpalaikė socialinė globa socialinės rizikos asmenims (psichosocialinė pagalba) 25 VšĮ

VšĮ „ Gamtos ir kūrybos namai“
Adresas: Luokesos g. 22, 31588 Alksniškių k., Luokesos sen., Molėtų r.
Telefonas: 8 601 28153
El.p: [email protected]

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose 8 VšĮ

Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

6

Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims

VšĮ „ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras"
Adresas: Amatų g. 6, 33105 Molėtai
Tel.  (8 383) 51076
El. p.: [email protected]
Bendrosios socialinės paslaugos Pagal poreikį VšĮ
Transporto paslaugų organizavimas
Asmens higienos ir priežiūros organizavimas
Akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje 50
Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga
Adresas: Vilniaus g. 42, 33140 Molėtai
Tel. (8  383) 52734
El. p.: [email protected]
Bendrosios socialinės paslaugos Pagal poreikį NVO
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Transporto paslaugų organizavimas
Akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje 90
Molėtų rajono sutrikusio intelekto žmonių su negalia globos bendrija „Molėtų viltis"
Adresas: Vilniaus g. 42, 33140 Molėtai
El. p.: [email protected]
Bendrosios socialinės paslaugos Pagal poreikį NVO

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir  (ar) atkūrimas

10
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialas
Adresas: Vilniaus g. 45, 33102 Molėtai
Tel. (8 383) 51300
El. p.: [email protected]
Bendrosios socialinės paslaugos Pagal poreikį NVO
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje 20
Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė" Bendrosios socialinės paslaugos Pagal poreikį NVO
Gausių šeimų bendrija „Edeno vaivorykštė" Bendrosios socialinės paslaugos Pagal poreikį NVO
Kaišiadorių vyskupijos Molėtų „Caritas" Bendrosios socialinės paslaugos Pagal poreikį NVO

SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS

Socialinės globos įstaiga

Socialinė paslauga

Kaina, Eur/mėn

Alantos senelių globos namai Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims 1150,0
Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia 1210,0
VšĮ Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynystės namai" Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims 1440,00
Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia 1500,00
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų bendruomeniniuose vaikų globos namuose 2247,45
Laikinas apgyvendinimas krizių centre 396,14
Palydėjimo paslauga jaunuoliams (su apgyvendinimu) 1844,76

LAISVOS VIETOS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE

Socialinės globos įstaiga

Socialinė paslauga

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančių eilėje skaičius

Alantos senelių globos namai Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

33

-

2

VšĮ Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynystės namai" Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

12

-

1

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai Palydėjimo paslauga jaunuoliams

10

8

2

Krizių centro skyrius

20

7

13

Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius

26

31

0

Trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros paslaugos

10

10

0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

8

5

3

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMAI VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS IR KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS, SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimas Įstaigos adresas, tel.,
el. pašto adresas
Įstaigos darbo laikas Atvejo vadybininkai Paslaugų teikimo teritorija
Molėtų socialinės paramos centras Smilgų g. 4, LT-33120 Molėtai
Tel. (8383) 51487
El. p. [email protected]
I-IV 8.00-17.00,
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
Diana Čereškienė
Gražina Viškelienė
Lina Žvinienė
Molėtų rajonas

Molėtų rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas 

Molėtų rajono savivaldybės asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašas

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIA:

Molėtų socialinės paramos centras, Smilgų g. 4, 33120, Molėtai, tel. (8 383) 51 487, el. p.: [email protected]

Alantos senelių globos namai, Naujakurių g. 5 , Alanta, LT-33311 Molėtų r., tel.: (8-383)-58221, 8-383-58172, el. p.: infoseneliunamai.eu 

ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIA:

Molėtų socialinės paramos centras, Smilgų g. 4, 33120, Molėtai, tel. (8 383) 51 487, el. p.: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-08, 11:00:23
Pastebėjai problemą? Pranešk!