Svetainė yra atnaujinama, galimi laikini nesklandumai. 

Teritorijų planavimo proceso viešinimas

Rengiami (parengti) detalieji, specialieji planai ir kiti planavimo dokumentai

Skelbimo data

Rengėjas, planuojamos teritorijos vieta ar dokumentas 

2022-11-28 Atsižvelgiant į pastabas, papildytas Teritorijos Molėtų rajono savivaldybėje, Alantos seniūnijoje, Antakščių kaime, prie Skiemonių, detaliojo plano aiškinamasis raštas ir pakoreguotas Infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinys (Plano rengėjo informacija)
2022-11-21 Teikiami susipažinti Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detaliojo plano sprendiniai. Skelbimas; SprendiniaiAiškinamasis raštas
2022-10-27 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Girinių kaime)
2022-10-26 Pradedamas rengti Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano keitimas
2022-10-25 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Krūmiškių kaime)
2022-10-20 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Šiaudžių kaime)
2022-10-13 Parengtas J. Janonio kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B6-1139, sprendinių koregavimas žemės sklype Molėtai, Kreivoji g. 1. Skelbimas ; Pagrindinis brėžinysSprendiniai
2022-10-07 Parengti Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniai. Skelbimas;  Sprendiniai: Aiškinamasis raštasPagrindinis brėžinysUrbanistinis ir gamtinis karkasasTeritorijų vystymas
2022-10-07 Parengtas Teritorijos Molėtų rajono savivaldybėje, Alantos seniūnijoje, Antakščių kaime, prie Skiemonių, detalusis planas. Skelbimas; Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas
2022-10-07 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vyžinių kaime)
2022-09-28 Pranešimas visuomenei apie rengiamą Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir organizatoriaus sprendimą atlikti plano vertinimą
2022-09-26 Informuojame, kad, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano korektūros rengėju tapo UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. paštas: [email protected].
2022-09-26 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Padvario kaime)
2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Dailidiškių kaime)
2022-08-10  Parengtas kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarių dalyje detalusis planas, galima susipažinti su sprendiniais
2022-07-27 Parengta Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detaliojo plano korektūra, galima susipažinti su sprendiniais 
2022-07-22  Parengtas Molėtų miesto Sporto, Parko, Lakajų gatvių kvartalo dalies detalusis planas
2022-07-19  Rengiamas Maciūniškių kaimo dalies detalusis planas
2022-07-14  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kaližų kaime)
2022-07-13  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Juočių kaime)
2022-07-12  Rengiamas Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
2022-07-05  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Balninkų sen. Ščiurio kaime)
2022-07-04  Pradedamas rengti sklypo Alantoje, Sodų alėja 8, formavimo projektas
2022-07-01  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Šlapių kaime)
2022-06-28  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Krūmiškių kaime)
2022-06-10 Pradedamas rengti žemė sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, esantis Molėtų r. sav.,Giedraičių sen., Verbylų k.
2022-06-10

Parengtas sprendimo projektas dėl botaninio gamtos paveldo objekto „Dvikamienė pušis" schemos patvirtinimo

2022-06-03 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4A, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-06-03 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4B, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-05-20  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Verbylų kaime)
2022-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Laukagirių kaime)
2022-05-11  Patvirtinta Giedraičių miestelio bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa
2022-05-09 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Perkalių kaime)

2022-05-03 

Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Pikietos kaime)
2022-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kaušinių kaime)
2022-05-02 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Zapijuvkos kaime)
2022-04-19  Pradedama rengti Giedraičių miestelio bendrojo plano korektūra
2022-04-15  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Antamakių k. 2)
2022-04-15  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Antamakių kaime)
2022-04-14  Pradedamas rengti teritorijos Antakščių kaime detalusis planas
2022-04-13 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4B, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-04-13 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4A, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-03-31  Rengiamas Molėtų miesto ir Mindūnų seniūnijos valstybinių sklypų miškotvarkos projektas
2022-03-24  2022 m. kovo 22 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. B6-279 „Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo", kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas Molėtų miesto Liepų kvartalo detaliojo plano korektūra
2022-03-24  Pradedamas rengti Rutonių kaimo dalies detalusis planas
2022-03-24  Pradedamas rengti Maciūniškių kaimo dalies detalusis planas
2022-03-16  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vidugirio kaime) 
2022-02-28  Planuojamas rengti Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detalusis planas
2022-02-28  Planuojamas rengti Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detalusis planas
2022-02-10  Parengtas Molėtų miesto Liepų kvartalo detaliojo plano koregavimas, galima susipažinti su sprendiniais 
2022-01-31  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Bekupės kaime)
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-28, 09:39:54
Pastebėjai problemą? Pranėšk!