Ugdymo turinio atnaujinimas

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), kurio tikslas - atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Ką reikia žinoti?

UTA diegimo veiklos ir etapai

Molėtų rajono savivaldybės komanda

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas 2022 - 2023 metams (rengiamas)

Molėtų rajono mokytojų, dalyvaujančių mokymuose pasirengiant diegti mokyklose atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas

Molėtų rajono savivaldybės komandos atstovų, dalyvaujančių mokymuose ir konsultacijose diegiant atnaujintą ugdymo turinį, sąrašas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-27, 10:35:07
Pastebėjai problemą? Pranešk!