Mero pavaduotoja

Vaida_Saugūnienė-fa86cec5b04c857c47f0260a1417a6a8.jpg

Vaida Saugūnienė

Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai,  204 kab.,
tel. (8 383) 54 764, mob. 8 682 36768
el. paštas [email protected]

Veiklos sritys: jaunimo reikalų, kultūros paveldo, kultūros, švietimo ir sporto, socialinių reikalų, turizmo, tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo, užsieniečių integracijos, ryšių su išvykusiais į užsienį molėtiškiais koordinavimo, gyventojų užimtumo, viešųjų darbų organizavimo, kaimo plėtros. Mero pavaduotoja, koordinuodama šias veiklos sritis, teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui, dalyvauja tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje, atlieka kitus savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero pavedimus.

Privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Mero pavaduotojos darbotvarkė
Sausio 23 d. pirmadienis
13:00 Strateginio planavimo komisijos posėdis
Sausio 25 d. trečiadienis
13:00 FW: TŪM konsultacija dėl pažangos plano 3,5,6 lentelių
15:00 Dėl projekto Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija"
Sausio 26 d. ketvirtadienis
08:30 Vadovų pasitarimas
10:00 Canceled: Pasitarimas dėl Ukrainiečių klausimų su savivalda
10:00 Pasitarimas dėl UKRAINIEČIŲ klausimų su savivalda
Sausio 30 d. pirmadienis
13:00 Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis
15:00 Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
Vasario 02 d. ketvirtadienis
10:00 Canceled: Pasitarimas dėl Ukrainiečių klausimų su savivalda
10:00 Tarybos posėdis
15:30 FW: TŪM konsultacija dėl pažangos plano 3,5,6 lentelių
Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-21, 16:44:34
Pastebėjai problemą? Pranėšk!