Mero komanda

Vaida Saugūnienė

Mero pavaduotoja

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai,  204 kab.,
Tel. (8 383) 54 764, mob. 8 682 36768
el. paštas [email protected]

Veiklos sritys: jaunimo reikalų, kultūros ir paveldo, švietimo, sporto, socialinių reikalų, turizmo, tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo, užsieniečių integracijos, ryšių su išvykusiais į užsienį molėtiškiais, gyventojų užimtumo, viešųjų darbų, kaimo plėtros. Koordinuodama šias sritis, teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, Tarybai, Administracijos direktoriui, dalyvauja Tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje, atlieka kitus Tarybos ir Mero pavedimus.  Darbotvarkė

Valentinas Stundys

Mero patarėjas

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai,  208 kab.,
Tel. (8 383) 54 782, mob. 8 612 02962
el. paštas [email protected]

Veiklos sritys: bendroji sritis - komunikacija, ryšiai su visuomene, strateginis planavimas, specialioji sritis - švietimo, kultūros, socialinė politika.

Pareigų aprašas

Paulius Valentinavičius

Mero patarėjas

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai, 207 kab.
tel. (8 383) 54 751, mob.  8 695 17109
el. paštas [email protected]

Veiklos sritys: Savivaldybės ilgalaikių programų ir investicinių projektų įgyvendinimas

Pareigų aprašas

Nijolė Kimbartienė

Mero patarėja

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai, 206 kab.
Tel. (8 383) 54 730, mob. 8 687 34081
el. paštas [email protected]

Veiklos sritys: Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Pareigų aprašas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-22, 19:39:43
Pastebėjai problemą? Pranėšk!