Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos ir Molėtų pradinės mokyklos komandos dalyvavo įtraukiojo ugdymo srities mokymų trečioje dalyje

2024-05-27

Vykdydamos „Tūkstantmečio mokyklų“ programos Molėtų švietimo pažangos plano veiklas, gegužės 23 d. Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos ir Molėtų pradinės mokyklos komandos dalyvavo įtraukiojo ugdymo srities mokymų „Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam Molėtų rajono savivaldybėje" trečioje dalyje „Darbas su skirtingų poreikių mokiniais – įtraukiojo ugdymo iššūkiai“.

Mokymų tikslas – plėtoti dalyvių įtraukiojo ugdymo kompetencijas, siekiant įtraukios kultūros formavimo švietimo įstaigose bei efektyvesnės specialiųjų poreikių mokinių įtraukties į mokymosi procesą, jų mokymosi pažangos bei teikiamos pagalbos mokiniams veiksmingumo.

Trečiąją mokymų dieną dalyviams buvo pristatytos specialiųjų ugdymosi poreikių grupės, vyko sutrikimų atvejų analizė, mokytojo nuostatų, orientuotų į mokinių poreikių pozityvų pažinimą, formavimas. Mokyklų komandos mokėsi planuoti ugdymo procesą, jį organizuoti, kad būtų tenkinami  įvairūs mokinių specialieji ugdymosi poreikiai. Pedagogams buvo pristatyta nemokama Picto-Selector programa, kuria naudojantis galima vizualizuoti ugdymo procesą.

Mokymų lektorius – Artur Adam Markevič, specialiųjų klasių mokytojas metodininkas, pedagoginis konsultantas, programos „Renkuosi mokyti!“ alumnas, „Renkuosi mokyti!“ įtraukiojo ugdymo strategijos koordinatorius ir lektorius, Meilės Lukšienės premijos laureatas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-27 08:16:58
Pastebėjai problemą? Pranešk!