Birželio 3 d. Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos ir Molėtų pradinės mokyklos komandos dalyvavo įtraukiojo ugdymo srities mokymų ketvirtoje dalyje

2024-06-04

 

Vykdydamos „Tūkstantmečio mokyklų“ programos Molėtų švietimo pažangos plano veiklas, birželio 3 d. Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos ir Molėtų pradinės mokyklos komandos dalyvavo įtraukiojo ugdymo srities mokymų „Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam Molėtų rajono savivaldybėje" ketvirtoje dalyje „Komandinė švietimo pagalba – įtraukiojo ugdymo politika mokykloje“.

Mokymų tikslas – plėtoti dalyvių įtraukiojo ugdymo kompetencijas, siekiant įtraukios kultūros formavimo švietimo įstaigose bei efektyvesnės specialiųjų poreikių mokinių įtraukties į mokymosi procesą, jų mokymosi pažangos bei teikiamos pagalbos mokiniams veiksmingumo.

Ketvirtąją mokymų dieną dalyviai gilinosi į specialiųjų ugdymosi poreikių grupes, švietimo pagalbos plano kūrimo žingsnius ir atsakomybes, intensyvios švietimo pagalbos teikimo algoritmų būtinus elementus ir pagalbos modelio planavimą.

Po mokymų kiekviena „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaujanti mūsų savivaldybės mokykla sukurs  intensyvios švietimo pagalbos teikimo algoritmą, jį išbandys ir taikys savo praktikoje, kad švietimo pagalba būtų efektyvesnė kiekvienam vaikui, kuris turi vienokių ar kitokių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokymų lektorius – Artur Adam Markevič, specialiųjų klasių mokytojas metodininkas, pedagoginis konsultantas, programos „Renkuosi mokyti!“ alumnas, „Renkuosi mokyti!“ įtraukiojo ugdymo strategijos koordinatorius ir lektorius, Meilės Lukšienės premijos laureatas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-04 16:43:19
Pastebėjai problemą? Pranešk!