Gruodžio 21 d. savivaldybės tarybos posėdyje

2023-12-21

Paskutiniame šių metų tarybos posėdyje apsvarstyti 25 klausimai ir priimti sprendimai.

Pritarimai paraiškoms. Taryba pritarė, kad savivaldybės administracija teiktų 3 paraiškas ES finansinei paramai gauti ir projektams įgyvendinti: 1) projektas „Mobilios komandos aprūpinimas Molėtų rajone“ ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centru teikiama Sveikatos apsaugos ministerijai; projekto biudžetą sudaro ES lėšos – 73,2 tūkst. eurų; 2) projektas „Apsaugoto būsto paslaugos suaugusiems asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia teikimas Molėtų rajone“ teikiamas pagal Utenos regiono plėtros plano priemonę Europos regioninės plėtros fondo finansavimui; planuojama įsigyti 5 dviejų kambarių būstus bei baldus ir įrangą; ES lėšos 632,1 tūkst., savivaldybės 111,5 tūkst. eurų; 3) projektas „Socialinio būsto prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ taip pat teikiamas tokiai pačiai paramai gauti pagal Utenos regiono plėtros plano priemonę; planuojama įsigyti 11 būstų, 2 iš jų pritaikant neįgaliesiems; 1 387 489 eurai yra ES lėšos, 244,8 tūkst. eurų savivaldybės dalis. Posėdyje pritarta susitarimui dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties su UAB „Molėtų vanduo“ pakeitimui, įtraukiant į ją vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų naują statybą Sporto ir Vilniaus gatvėse bei Žvyrakalnio kvartale.

Nuostatai, tvarkos ir komisijos. Taryba patvirtino savivaldybės administracijos, Peticijų komisijos, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatus; sudarė arba patikslino atskirų komisijų sudėtį. Patikslintas 2023 m. biudžetas. Administracijoje įsteigta nauja pareigybė, finansuojama ES lėšomis, projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ įgyvendinimo laikotarpiui. Taryba patvirtino savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų (biudžetinių, viešųjų bei įmonių) ir savivaldybės metinių ataskaitų rengimo ir teikimo tarybai tvarką. Joje nustatoma minėtų subjektų ir jų grupių pagal sritis metinių ataskaitų rinkinių sudėtis, reikalavimai, pateikimo tvarka ir viešinimas.

Parama. Taryba patvirtino savivaldybės pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo asmenims (šeimoms), globojančioms ar rūpinančioms be tėvų globos likusius vaikus, tvarkos aprašą. Jis įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d. Už 1 globojamą vaiką skiriama 3 bazinių socialinių išmokų (BSI), už 2 – 5 BSI, už 3 ir daugiau – 8 BSI, papildomai 1 BSI už vaiką iki 3 metų. Nuo 2024 m. sausio 1 d. BSI 55 eurai. Metams šiai pagalbai reikės 74,6 tūkst. eurų.

Nauja. Taryba suteikė savivaldybės merui įgaliojimą pasirašyti savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų ar jų dalių ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo-perdavimo aktus. Įgyvendinant Žemės įstatymo pataisas, Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė, esanti miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose, perduodama patikėjimo teise valdyti savivaldybėms, kartu perduodamas ir žemės valdymo ir naudojimo bei administracinių paslaugų teikimas ( nuoma, panauda ir t.t.) šiose teritorijose. Aktą pateiks Aplinkos ministerija.

Taryba priėmė kelis sprendimus dėl savivaldybės turto valdymo ir disponavimo juo, papildė vietinės reikšmės kelių sąrašą, pritarė Čiulėnų seniūnijos Spaskų ir Kemetiškių kaimų teritorijos bendrojo plano rengimui.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-21 14:37:48
Pastebėjai problemą? Pranešk!