Svetainė yra atnaujinama, galimi laikini nesklandumai. 

iki rugsėjo 30 priimamos paraiškos smulkiam ir vidutiniam verslui remti

2022-08-25

Nuo 2022 m. rugpjūčio 29 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. (imtinai) priimamos paraiškos pagal Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo aprašą.

Priemonės tikslas - skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone.

Parama teikiama pagal šias finansavimo formas:

  • palūkanų kompensavimas;
  • verslo plėtros dokumentai;
  • elektroninė parduotuvė;
  • naujos įrangos įsigijimas;
  • nekilnojamojo turto nuoma;
  • projektavimas;
  • kofinansavimas.

Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama visos ar dalis paramos gavėjo patirtų išlaidų. Patirtos išlaidos, susijusios su projekto veiklomis, yra tinkamos kompensuoti, jei yra patirtos vieneri metai iki paraiškos pateikimo dienos, atitinka visus kitus Apraše išdėstytus reikalavimus. Išimtis taikoma tik paraiškoms, kai paramos prašoma Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų projektų įgyvendinimo privalomajam nuosavam įnašui padengti.

Paraiškos forma

Rengiant paraišką prašome vadovautis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. B1-162 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B1-137 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintu aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e246f5800ea411edb4cae1b158f98ea5 )

Paraiškos turi būti pildomos kompiuteriu ir su priedais pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 44, 401 kab. arba el. paštu: [email protected] . Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba pasirašytos ranka ir nuskenuotos. Jei dokumentai pateikiami atvykus tiesiogiai - dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai:

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-21 11:12:06
Pastebėjai problemą? Pranėšk!