Svetainė yra atnaujinama, galimi laikini nesklandumai. 

„Mieris mūsų – tarnauti Lietuvai“

2022-09-08

„Mieris mūsų – tarnauti Lietuvai“

Rugsėjo 7 d.  Kaniūkų kaime (Suginčių sen.) atidengtas paminklas garsiam kraštiečiui, varpininkui Jonui Gaidamavičiui – Gaidžiui. Paminklą sukūrė skulptorius Andrius Janulis.

Į paminklo atidengimo iškilmes susirinko gausus būrys garbių svečių iš JAV, Vilniaus, Utenos, Molėtų bei Kaniūkų, Žibėčių, Alantos, Skudutiškio kaimų gyventojai.

Šiuo įamžinimu džiaugėsi ir už aiškų istorinės atminties ženklą dėkojo Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika, istorikas Gintautas Šeikis trumpai supažindino su  J. Gaidamavičiaus – Gaidžio biografija, Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės patarėjas Gintaras Džiovėnas džiaugėsi kraštiečių gyva atmintimi ir gražiu pavyzdžiu jaunimui,  Žibėčių bendruomenės atstovas dr. Jonas Satkūnas priminė visiems, kad Kaniūkai yra ypatingai nuostabus kraštas, kuriame labai daug istorijos, gamtos ir kultūros paminklų, taip pat dėkojo savo kraštui ir didžiavosi, kad čia gimė, gimsta ir gims tokie žmonės, kurie išlaikys lietuvybės varpo gausmą, o varpininko giminaitis, karo istorikas, kolekcionierius Henry L. Gaidis pasidalijo jautriais savo vaikystės prisiminimais bei drauge su visais giedojo Tautišką giesmę.

Savo ruožtu,  Suginčių seniūnijos seniūnė Nijolė Jauneikienė padėkojo visiems tiems, kurių dėka ir iniciatyva iškilo šis paminklas bei surengta šventė, nuoširdžiai už ypatingą pagalbą ir geranoriškumą dėkojo Kaniūkų kaimo gyventojai Stasei Gudonienei. Renginį moderavo mero patarėjas Valentinas Stundys, jam talkino Molėtų menų mokyklos kanklininkės bei Alantos gimnazijos skaitovai. Paminklą pašventino kleb. A. Baltuškonis.

Molėtų rajono savivaldybės ir kaimo bendruomenės iniciatyva, paminklui parinkta ir paruošta vieta, sutvarkytos atminties įamžinimo vietos prieigos. Paminklas simbolizuojantis atverstą knygą su varpo siluetu nuo šiol puošia Kaniūkų kaimo Vilties gatvę.

Gaidamavičius-Gaidys Jonas (literatūrinis slapyvardis Jonas Gaidys) 1860 09 14 Kaniūkai 1911 12 30 Alanta, Lietuvos gydytojas, prozininkas, publicistas. Pulkininkas. Varšuvos lietuvių studentų draugijos Lietuva įkūrėjas, varpininkas. Studijavo Peterburgo universitete. 1889 baigė Varšuvos universitetą. 1893 įstojo į Rusijos imperijos kariuomenę ir išvyko į Turkestaną. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1908 dirbo gydytoju Molėtuose. Studijuodamas 1888 Varšuvoje su kitais įkūrė slaptą lietuvių studentų draugiją Lietuva, kurios pirmininku buvo J. Gaidamavičius-Gaidys, sekretoriumi – V. Kudirka. Jie siekė gaivinti ir kelti tautinę dvasią, skatinti švietimą, gerinti ūkį. 1889 sausį pasirodė pirmasis Varpo numeris. Laikraštyje J. Gaidamavičius-Gaidys pradėjo spausdinti apysaką Antanas Valys, apsakymą Pašauktieji, kitus kūrinius bei publicistinius straipsnius. (VLE)

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-08 11:43:25
Pastebėjai problemą? Pranėšk!