Molėtuose paminėta Laisvės gynėjų diena

2023-01-12
Sausio 12-osios vakarą molėtiškiai minėjo Laisvės gynėjų dieną šventomis Mišiomis ir sakralinės muzikos koncertu.
Molėtų bažnyčioje kviesdami maldai už Lietuvos laisvės gynėjus ir Tėvynę, Molėtų parapijos klebonas, dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir brolis kunigas Jurgis taip pat kvietė maldoje prisiminti dabar laisvę ginančius ir už ją žūstančius Ukrainos žmones.
Po šventų Mišių kalbėjęs meras Saulius Jauneika sakė, jog Laisvės gynėjų dienos minėjimas turi ir skaudžių, ir šviesių spalvų. Šią dieną prisimename ir pagerbiame 1991 m. sausio 13 –ąją Vilniuje bei kitose kovose žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus, o kartu švenčiame mūsų visų iškovotą laisvę. Linkėjo visiems išlaikyti nuolatinį laisvės jausmą širdyje ir pasiryžimą ginti, branginti ir saugoti laisvę.
Laisvės gynėjams sakralinės muzikos koncertą „Carmina Laudis“ skyrė Vilniaus moterų choras VIVA (meno vadovė ir dirigentė Vilija Mažintaitė). Nepaprasto skaidrumo ir dieviškos dermės chorisčių balsai užpildė Molėtų bažnyčios erdves ir ne kartą buvo palydėti molėtiškių plojimais. Po koncerto dar kartą dėkota choristėms už nepakartojamą šviesų koncertą, nuoširdžiai pasveikinta ir šiame chore dainuojanti molėtiškė Eglė Bertulytė. Tardamas padėkos žodį, dekanas pasidžiaugė koncertu, kuris itin tiko menant laisvės gynėjus, kvietė tokius sakralinius, dvasiai palaimą teikiančius renginius Molėtų bažnyčioje rengti dažniau.
Sausio 13-ąją visi kviečiami prisijungti prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, ir 8.00 val. įžiebti languose atminimo, vienybės ir pergalės žvakeles.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-12 23:39:06
Pastebėjai problemą? Pranešk!