Pirmajame šių metų Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Savivaldybės biudžetas

2023-02-02

Pirmajame 2023 metų Savivaldybės tarybos posėdyje - patvirtintas rajono biudžetas, 3-jų metų strateginis veiklos planas, Aplinkos apsaugos programa, svarstyti keleivių pervežimo ir kiti klausimai.

2023 m. biudžetas. Prieš Savivaldybės tarybos posėdį biudžeto projektas buvo pateiktas visuomenei susipažinti ir teikti pastabas bei pasiūlymus. Pasiūlymų ir pastabų negauta, projektas buvo pakoreguotas, atsižvelgus į papildomą informaciją apie Valstybės skiriamas tikslines lėšas. Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto planuojamos pajamos – 28709,7 tūkst. Eur ir planuojamos skolintis lėšos 1000 tūkst. Eur, asignavimai – 30939,6 tūkst. Eur. 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamos koreguojamos 1229,9 tūkst. Eur (2022 m. nepanaudota pajamų dalimi),  iš kurių 489,6 tūkst. Eur planuojama panaudoti tiksliniam finansavimui.

Detaliau susipažinti su tarybos patvirtintu 2023 m. biudžetu galima   šiame pristatyme

Savivaldybės 2023 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.  2023 m. už  teršalų išmetimą į aplinką planuojama surinkti 30 000 Eur, už valstybinius gamtos išteklius – 20 000 Eur., už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą – 65 000 Eur ir už želdinių atkuriamąją vertę  – 2000 Eur. 2022 m. likutis 100 371 Eur . Bendras programos biudžetas –217 371 Eur.

Programą sudaro priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, joms įgyvendinti numatyta skirti 146 118 Eur; savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymui numatyta skirti  14 891Eur; kitoms aplinkosauginėms priemonėms - 56 362 Eur.

Savivaldybės strateginis veiklos planas 2023 – 2025 metams.  Patvirtintas 3 metų trukmės strateginio veiklos planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujantis savivaldybė panaudos finansinius ir žmogiškuosius išteklius, siekdama strateginio plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Plano priemonių įgyvendinimui bus panaudotos ES programų, Valstybės investicijų    programos, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto, skolintos ir kitos lėšos.

Detaliau su planu galima susipažinti čia: Strateginis veiklos planas;   Plano rodiklių suvestinė

Keleivių vežimas vietiniais maršrutais. Uždarajai akcinei bendrovei Molėtų autobusų parkui nuo 2023 m. vasario 5 d. 3 (trejus) metus vidaus sandorio pagrindu pavesta teikti viešąją keleivių pervežimo Molėtų rajono savivaldybės vietiniais maršrutais paslaugą.

Posėdyje taip pat patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021 – 2030 metams tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, išklausyta Kontrolės komiteto ataskaita, diskutuota apie dar laukiančius šios kadencijos Tarybos darbus.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-02 18:56:55
Pastebėjai problemą? Pranešk!