Savivaldybės tarybos posėdyje – lėšos baseino rekonstrukcijai užbaigti, biudžeto tikslinimas ir kiti klausimai

2022-11-24

Savivaldybės tarybos posėdyje – lėšos baseino rekonstrukcijai užbaigti, biudžeto tikslinimas ir kiti klausimai

2022 metų lapkričio 24-osios dienos posėdyje Savivaldybės taryba patikslino šių metų biudžetą, jo pajamas padidindama 1 milijonu 175,3 tūkst. eurų. Jie paskirstyti savivaldybės įstaigoms ir įvairių programų veikloms finansuoti. Didžiausia suma – 349,0 tūkst. eurų - skirta baseino rekonstrukcijos I etapo darbams pabaigti. Iš viso baseino statybos darbų būtų atlikta už 5,7 mln. eurų. Primename, kad gruodžio 20 d. baigiasi baseino koncesijos konkursas, kai paaiškės galimas baseino veiklos organizatorius ir investuotojas.

Taryba patvirtino Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų naują redakciją. Juose aptariamos įstaigos funkcijos, darbo organizavimas, valdymas, įtvirtinti namų struktūroje 6 skyriai: Laikinai ir nuolat globojamų/rūpinamų vaikų, Globos centro, Krizių centro, Vaikų dienos socialinės priežiūros, Bendruomeninių vaikų globos namų ir Palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyriai.

Pritarta Kijėlių specialiojo ugdymo centro dalyvavimui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtoje mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais specialiojo ugdymo centrais, atrankoje. Jei Kijėliams būtų toks statusas suteiktas, jame ir toliau būtų ugdomi savivaldybės labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių vaikai. Be to, Centras, tapęs regiono centru, turėtų konsultuoti priskirtų jam kitų rajonų mokyklų pedagogus specialiojo ugdymo klausimais. Ši veikla būtų papildomai finansuojama, skiriamos lėšos infrastruktūros modernizavimui ir priemonėms, įrangai.

Šiame posėdyje taip pat patikslintos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės, mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvai sveikatos įstaigoms, iš viso apsvarstyta 20 klausimų.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-24 10:53:09
Pastebėjai problemą? Pranešk!