Skirta parama Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektams

2023-10-27

Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į paraiškų vertinimo komisijos siūlymą, 2023-10-25 įsakymu Nr. B6-698 „Dėl finansavimo Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriems kompensuojama dalis patirtų išlaidų, skyrimo“ patvirtino Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų sąrašą, kuriems skiriama parama.

Šiame sąraše – 30 pareiškėjų. Bendra skiriama parama - 33808,42 Eur. 3 pareiškėjų pateiktos paraiškos neatitiko Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo reikalavimų, ir jiems parama neskiriama. Su visais SVV subjektais, pateikusiais paraiškas, per dvi savaites bus susisiekta dėl paramos skyrimo/ neskyrimo. 

Direktoriaus įsakymas ir paramos gavėjų sąrašas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-27 13:38:48
Pastebėjai problemą? Pranešk!