Zarasuose vyko Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis

2023-01-31

Sausio 30 dieną posėdžiavusi Utenos regiono plėtros tarybos kolegija pirmoji iš visų šalies regionų patvirtino 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros planą. O prieš tvirtinant naująjį planą, buvo patvirtinta Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus, aptartas besibaigiantis  2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpis ir jo rezultatai.  Iš 163 suplanuotų regiono projektų jau baigti įgyvendinti 112, o regioninio planavimo būdu įgyvendinamiems projektams jau išmokėta virš 86 proc. numatytų lėšų. Naujai patvirtintas 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros planas sudaro prielaidas tolimesnėms investicijoms į tvarią ir tolygią regiono plėtrą, pasinaudojant 2021–2030 m. ES struktūrinių fondų finansinėmis galimybėmis.

Šiame posėdyje dalyvavo ir svečiai iš Vidaus reikalų ministerijos. Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius, pristatydamas 2022–2030 m. Regionų plėtros programos, pagal kurią Utenos regionui numatoma skirti daugiau nei 137,5 mln. Eur ES investicijų, įgyvendinimą, pasidžiaugė, kad būtent Utenos regiono plėtros taryba pirmoji iš 10 šalyje veikiančių tarybų sėkmingai atliko visus parengiamuosius darbus, sudarydama sąlygas regiono savivaldybėms teikti projektų paraiškas ir pradėti įgyvendinti projektus. Tikimasi, kad pirmieji projektai jau galės būti pradėti įgyvendinti 2023 m. III ketvirtį.

2022–2030 m. Utenos regiono plėtros planas patvirtintas su dviejų pažangos priemonių, susijusių su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sritimis, aprašais. Kitų ministerijų finansuojamoms sritims (pvz. ekonomikos skatinimas, viešųjų paslaugų gerinimas, vandentvarka, užterštų teritorijų tvarkymas, socialinio būsto fondo plėtra ir socialinių paslaugų infrastruktūra ir pan.) ministerijų  finansavimo gairės dar nėra parengtos, tad jas parengus planas bus nuolatos atnaujinamas ir  papildomas. Patvirtintame 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros plane savivaldybių švietimo srities projektų suplanuota didesnei nei 13,14 mln. Eur sumai, iš jų ES lėšos sudaro  apie 11,17 mln. Eur,  Valstybės biudžeto lėšos – 1,07 mln. Eur, likusi suma – apie 0,9 mln. Eur – savivaldybių prisidėjimas. Už šias lėšas 13-oje skirtingų regiono ugdymo įstaigų numatoma įkurti 17 naujų ikimokyklinio ugdymo grupių, kuriose papildomai galėtų būtų ugdoma apie 270 vaikų, taip pat numatoma pritaikyti žmonių su negalia poreikiams 13 regiono bendrojo ugdymo mokyklų ir (ar) jų skyrių, įsigyti naujus ekologiškus 24 mokyklinius autobusus, pritaikytus ir neįgaliesiems. Siekiant sudaryti tinkamas ugdymo ir vaikų užimtumo po pamokų sąlygas, 13 regiono bendrojo ugdymo mokyklų ir (ar) jų skyrių numatoma pritaikyti visos dienos mokyklos veiklai.

Simboliška, kad naujasis planas patvirtintas su priemonėmis, skirtoms mažiesiems regiono gyventojams, ir kurios sudarys geresnes sąlygas jų ugdymui ir augimui, o augant jiems, kartu  augsime ir mes – ir mūsų regionas, ir Lietuva.  

URPT pranešimas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31 11:05:23
Pastebėjai problemą? Pranešk!