Aplinkos agentūros informacija apie kelio Molėtai-Pabradė ruožo rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimą

2024-04-24

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad gavo AB Lietuvos automobilių kelių direkcija planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė  ruožo nuo 15,405 iki 17,925 km rekonstravimo informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija/PAV) ir skelbia šią informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo data: 2024-04-19;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB Lietuvos automobilių kelių direkcija;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai – Pabradė ruožo nuo 15,405 iki 17,925 km rekonstravimas;
  4. PŪV vieta: Molėtų r. sav., Inturkės sen.
  5. Atrankos informacija paskelbta:

https://drive.google.com/drive/folders/1z_N5AXV36ye81VqskFbN_0O3XnP1qpS_ arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Utenos apskritis (4);

  1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected] , tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).
Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-24 09:26:21
Pastebėjai problemą? Pranešk!