Finansinė parama 2024 m. diegiant medžiojamų gyvūnų žalos prevencines priemones

2024-04-15

Finansinė parama teikiama 2024 metais diegiant Molėtų rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones

Paraiškų priėmimo tvarka:

Žemės sklypo, kuriame medžioklė nėra uždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas nuo šių metų balandžio 22 d. iki rugpjūčio 30 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos paraišką finansinei paramai (informacija mob. 8 679 55884, tel. +370 659 73850). Paraiškoje nurodo numatomų prevencinių priemonių pobūdį, terminus, apimtis ir lėšas, reikalingas priemonėms įgyvendinti.

Pareiškėjas su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

2.1. žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją;
2.2. žemės sklypo plano (-ų) ar schemos, kurioje numatomos vykdyti prevencinės priemonės kopiją;
2.3. detalų numatomų atlikti darbų aprašymą su preliminariais skaičiavimais (sąmatą).

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Paramos teikimo aprašas, paraiškos ir kitos formos

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-15 09:41:21
Pastebėjai problemą? Pranešk!