Informacija apie Asvejos regioninio parko planavimo schemos koregavimą derinimo metu

2023-12-19

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje atliktus pakeitimus.

Asvejos regioninio parko planavimo schema (Planavimo schema) koreguota pagal derinimo metu teiktas Molėtų ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijų pastabas:

  1. Tvarkymo plano brėžinyje, parko lankytojų srautų reguliavimui, pažymėtos papildomos automobilių stovėjimo aikštelės Dubingių miestelyje. Patikslinta sporto paskirties statinio vieta Gurakalnės rekreacinėje zonoje.
  2. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teiktas pastabas parengta Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų schema (9 priedas). Aiškinamojo rašto V skyrius pervadintas į „Žemės gelmių ištekliai, gamtinis karkasas ir melioruotos žemės tvarkymas”, skyrius papildytas melioruotos žemės tvarkymo nuostatomis pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą.

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Planavimo schemos sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt ), TPD Nr. S-NC-00-21-171

Pasiūlymai dėl Planavimo schemos neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

Po atliktų derinimo procedūrų Planavimo schema teikiama tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

UAB "Kraštotvarka" informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-19 17:23:09
Pastebėjai problemą? Pranešk!