Keisis Nacionalinės žemės tarnybos statusas ir pavadinimas

2022-12-21

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informuoja, kad LR Vyriausybė nutarė nuo 2023 sausio 4 d. pakeisti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos statusą – iš įstaigos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos į įstaigą prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir pavadinimą – iš „Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“ į „Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos“.

Įstaigos struktūra išliks ta pati, įstaigos duomenys (teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas) nesikeičia.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir toliau įgyvendins valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, Nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo srityse, todėl ir toliau bus vykdomos įstaigos funkcijos, tęsiamas bendradarbiavimas pagal sudarytas bendradarbiavimo, duomenų teikimo sutartis bei vykdomi dvišaliai įsipareigojimai pagal sudarytas darbų, paslaugų ir prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-21 10:58:22
Pastebėjai problemą? Pranėšk!