Kultūros paveldo vertinimo taryboje bus tikslinami Baltadvario dvarvietės ir pilkapynų duomenys

2022-09-30

2022 m. spalio 5 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-15 numatomi svarstyti klausimai:

1.  Baltadvario įtvirtintos dvarvietės (u. k. 3231), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Baltadvario k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Dvarvietė paskelbta kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Į-256 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Nustatytas vizualinis apsaugos pozonis neatitinka teisės aktų reikalavimų.
Aktu siūloma: Apibrėžti įtvirtintos dvarvietės teritoriją, jos plotą kiek padidinant (sutapatinant su geodeziniais matavimais kultūros paveldo objektui suformuoto žemės sklypo ribomis), vadovaujantis Taisyklių 17 punkto nuostatomis apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, gerokai jį sumažinant šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse, patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

2.  Baltadvario pilkapyno, vad. Švedkapiais (u. k. 3232), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Palainio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Į-256 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Pilkapynas patenka į Baltadvario įtvirtintos dvarvietės (u. k. 3231) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų.
Aktu siūloma: Vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 14 punkto nuostatomis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų kryptimi), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

3.  Baltadvario pilkapyno II, vad. Švedkapiais (u. k. 16367), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Pabiržės vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Į-256 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Pilkapynas patenka į Baltadvario įtvirtintos dvarvietės (u. k. 3231) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų.
Aktu siūloma: Apibrėžti pilkapyno teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (šiaurinėje dalyje teritorijos ribas sutapatinant su greta esančių geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 14 punkto nuostatomis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (visomis kryptimis, išskyrus pietvakarių ir pietryčių kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

4.  Baltadvario pilkapyno III (u. k. 16505), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Palainio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pilkapynas paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Į-256 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Pilkapynas patenka į Baltadvario įtvirtintos dvarvietės (u. k. 3231) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų.
Aktu siūloma: Vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 14 punkto nuostatomis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės rytų, rytų, pietryčiu kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

5. Baltadvario pilkapyno IV (u. k. 27106), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Bitlesių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Į-256 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Nustatytas vizualinis apsaugos pozonis neatitinka teisės aktų reikalavimų.
Aktu siūloma: Vadovaujantis Taisyklių 14, 17 punktų nuostatomis vietoje vizualinės apsaugos pozonio apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų, šiaurės, rytų, pietryčių kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

6. Baltadvario sodybvietės (u. k. 30352), Molėtų r. sav., Videniškių sen., Bitlesių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Sodybvietė pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. Į-256 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.  
Akto parengimo tikslai/motyvai: Sodybvietė patenka į Baltadvario įtvirtintos dvarvietės (u. k. 3231) vizualinės apsaugos pozonį, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų.
Aktu siūloma: Apibrėžti sodybvietės teritoriją, jos plotą kiek sumažinant (rytinėje dalyje teritorijos ribas sutapatinant su greta esančio geodeziniais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 6 dalies ir Taisyklių 14 punkto nuostatomis apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų, vakarų ir pietų kryptimis), patikslinti vertingąsias savybes (vietoje kultūrinio sluoksnio, sudaryto iš tamsios spalvos iki 40 cm storio žemės su archeologiniais radiniais ir pavienių radinių: monetų, kaldintų XVII-XVIII a., švino kulkų, vinių, puodų šukių  nustatyti reljefą, kultūrinį sluoksnį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-30 11:47:00
Pastebėjai problemą? Pranešk!