Molėtų rajono savivaldybė skelbia darbdavių, pageidaujančių dalyvauti 2024 m. užimtumo didinimo programoje, atranką

2024-04-29

Molėtų rajono savivaldybė skelbia darbdavių, pageidaujančių dalyvauti 2024 m. užimtumo didinimo programoje, atranką

Pasiūlymus pateikti iki 2024 05 02 12 val.

Atrankos komisija paraiškas vertins 2024 05 02 14 val.

Programos tikslai: didinti gyventojų užimtumą, padedant ekonomiškai neaktyviems rajono gyventojams, kurie yra registruoti Užimtumo tarnyboje ir turi bedarbio statusą, sugrįžti į darbo rinką ir per užimtumo didinimo priemones rasti jų turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą. 

Organizuojami darbai:

  1. kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, pakelių bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros miestuose ir seniūnijose laikino pobūdžio darbai;
  2. socialinės ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;
  3. medžių sodinimo, aplinkosauginių ir rekreacinių objektų, rekreacinės infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros darbai ir sanitarinės priežiūros darbai;
  4. istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, nacionalinio ir regioninių parkų, neveikiančių kapinių, kitų saugomų ir turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
  5. ežerų ir kitų vandens telkinių, pakrančių, paplūdimių tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
  6. pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas (asmenims su sunkia negalia).

Atrankoje norintys dalyvauti Darbdaviai turi pateikti:

  • užpildytą paraišką;
  • įmonės registracijos patvirtintą kopiją (iš Savivaldybės biudžeto finansuojamoms įmonėms ir įstaigoms pateikti nereikia);
  • lėšų poreikio vykdyti Užimtumo didinimo programą sąmatą.

Informacija teikiama telefonu (8 383) 54741 arba 8 686 31853.

Paraiška

Atrankos organizavimo tvarkos aprašas

2024 metų užimtumo didinimo programa

Įsakymas dėl atrankos organizavimo ir finansavimo aprašų patvirtinimo

Įsakymas dėl UDP komisijos ir darbo reglamento

Tarybos sprendimas

Užimtumo didinimo programos finansavimo tvarkos aprašas

Užimtumo didinimo programos priemonių vykdytojų atrankos komisijos darbo reglamentas

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-29 16:52:18
Pastebėjai problemą? Pranešk!