Molėtų rajono savivaldybė skelbia projektų, finansuojamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams 5 programos „Molėtų rajono savivaldybės kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa“ priemonę Nr. 1.4

2023-05-31

Molėtų rajono savivaldybė skelbia projektų, finansuojamų pagal Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2023–2025 metams 5 programos „Molėtų rajono savivaldybės kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa“ priemonę Nr. 1.4.1.19 „Kultūros projektų įgyvendinimas“, konkursą

Projektų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, išskyrus rajono biudžetines įstaigas, vykdantys ar teikiama paraiška numatantys vykdyti kultūrines veiklas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje bei registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Teikiamas projektas turi būti viešojo pobūdžio, nesiekiantis pelno ir atitinkantis bent tris prioritetines sritis:

  1. kūrybinę įvairovę skatinantys ir naujas kultūros raiškas kuriantys projektai;
  2. profesionaliojo ir mėgėjų meno ugdančiosios kūrybinės partnerystės;
  3. pilietiškumą ugdantys ir bendruomeniškumą skatinantys projektai;
  4. kultūros paveldą aktualizuojantys bei etninės kultūros plėtotės projektai;
  5. vaikų ir jaunimo kultūriniam-meniniam ugdymui ir užimtumui skirti edukaciniai projektai;
  6. rajono tapatumą (išskirtinumą) kuriantys projektai;
  7. kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtros projektai, skatinantys inovacijas.

  

Paraiškos priimamos iki šių metų birželio 9 d.

Paraiškos turi būti užpildytos kompiuteriu, lietuvių kalba ir atsiųstos paštu arba elektroniniu paštu [email protected], pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui, adresu Vilniaus g. 44, (409 arba 411 kab.), Molėtai.

Paraiškos forma

Aprašas

Ataskaitų formos:

Programos sąmata

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Dokumentų suvestinė

Projekto dalykinė ataskaita

Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-31 13:43:23
Pastebėjai problemą? Pranešk!