Pradedama Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija

2023-09-14

Projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ darbai

Molėtų rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ Nr. 17VD-KU-22-1-03940-PR001.

Projekto tikslas – padidinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, atliekant investicijas į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą. Po rekonstrukcijos pagerės žemės ūkio veiklos rezultatyvumas, padidės dirvožemio našumas bei augalininkystės konkurencingumas.

Projekto įgyvendinimo metu Mindučių, Strakėnų, Drąsėnų, Kumelynės, Mieliūnų, Zagurtiškės, Ivankos, Rudilių, Aiterados, Toliejų, Užsienių, Juodėnų kaimuose bus atliekami melioracijos statinių rekonstravimo darbai. Žemės plotas, kuriame bus pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 934 ha (rekonstruota griovių, kurių ilgis apie 16,61 km., pralaidų – 21 vnt. ir pakeista 168 vnt. drenažo žiočių).

Projekto darbų vertė 243329,06 Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 165463,76 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 29199,49 Eur, Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 48665,81  Eur.

Darbai bus vykdomi nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. iki 2024 m. lapkričio mėn.

Darbų rangovas – UAB „Bebrusai“ (kontaktinis asmuo: darbų vadovas Jonas Repečka tel.:  +370 614 03365).  

Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-14 11:27:13
Pastebėjai problemą? Pranešk!