Pradedamas rengti žemės sklypo Molėtuose tarp Vasario 16-osios ir Kalno gatvių formavimo ir pertvarkymo projektas

2024-02-23

SKELBIAME INFORMACIJĄ APIE ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MOLĖTŲ R. SAV., MOLĖTŲ MIESTE TARP VASARIO 16-OSIOS IR KALNO GATVIŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 55 punktu, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Molėtų r. sav., Molėtų mieste tarp Vasario 16-osios ir Kalno gatvių formavimo ir pertvarkymo projektą.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2024 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. B6-49 „Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pakeitimą“ nusprendė pradėti rengti žemės sklypo Molėtų r. sav., Molėtų mieste tarp Vasario 16-osios ir Kalno gatvių, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje suinteresuoti asmenys turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą. Paslaugos bylos ŽPDRIS numeris yra ZSFP-131341.

Jei nepavyktų gauti informacijos per ŽPDRIS, prašome kreiptis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistę Loretą Guobytę, tel. (8 383) 42 615, el. p. [email protected].

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-23 15:20:59
Pastebėjai problemą? Pranešk!