Skelbiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas

2023-06-05

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius skelbia Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursą, kurio tikslas – plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių. Programų atrankos konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai, atitinkantys šiuos reikalavimus:savivaldybėje registruotas ir teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą;

  1. turi būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre;
  2. turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos patirtį.

Teikiamos Programos turi atitikti vieną iš Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 11 punkte nustatytų programos turinio ir siekiamų rezultatų atitikties sąlygų:

  1. mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra;
  2. darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
  3. asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
  4. andragogų kompetencijų tobulinimas;
  5. profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
  6. asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Programos teikėjas turi užpildyti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos paraišką ir pateikti iki 2023 m. liepos 5 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui adresu: Vilniaus g. 44-411, 33140 Molėtai.

Savivaldybėje informaciją apie konkursą teikia Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistas Arvydas Jurkšaitis, tel. (8 383) 400 63, el. p. [email protected]

Paraiškos forma (2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-258 priedo 1 priedas).

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-258 priedas)

Mokymo pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-05 10:41:21
Pastebėjai problemą? Pranešk!