Mokesčiai

1. Žemės mokestis.

Žemės mokestis 2022 metams patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-134  „Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo"

Žemės mokestis 2021 metams patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-124 „Dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo"

2. Neapmokestinami žemės sklypų dydžiai.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. B1-189 „Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2021 m. metams nustatymo" 2021 m. mokestiniam laikotarpiui nustatyti žemės mokesčiu neapmokestinamų sklypų dydžiai fiziniams asmenims.

Žemės mokesčiu neapmokestinamų sklypų dydžiai fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus ar yra nepilnamečiai:

Kaimo vietovėje

Molėtų mieste

iki 2 ha ploto

iki 0,1 ha ploto

3. Žemės nuomos mokestis.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-135  „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo" nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai.

2021 ir vėlesniais metais galiojantys žemės nuomos mokesčiai:

Eil.
 Nr.
Paskirties
 kodas
Paskirties pavadinimas Žemės nuomos mokesčio
 tarifas (procentais)
1. 610 Žemės ūkio paskirties sklypai, išskyrus
specializuotų ūkių žemės sklypus, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių
1
1.1. Specializuotų ūkių žemės sklypai, kurių naudojimo pobūdis – tvenkinių, žuvininkystės ūkių 0,8
2. 710 Miškų ūkio paskirties sklypai 1,5
3. 810 Konservacinės paskirties sklypai 1,5
4. 820 Vandens ūkio paskirties sklypai 1,5
5. 995 Kitos paskirties žemės sklypai 1,5
6. Nenaudojamas žemės plotas (apleistos žemės ūkio naudmenos) 4
7. Kitos paskirties žemės sklypams, nenurodytiems  1–6 punktuose 1,5

Žemės nuomos mokesčio klausimais kreiptis: Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai, 108 kab., tel. (8 383) 54737, + 370 682 26605

Atsakingi darbuotojai:

Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramutė Vasaravičienė, el. paštas [email protected]

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Gutauskienė, el.paštas [email protected]

Žemės nuomos mokestis sumokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr.1387 „ Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Gavėjas - Molėtų rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188712799).

Atsiskaitomoji sąskaita LT81 4010 0455 0003 0165  AB DNB banke kodas 40100

Įmokos kodas 3111

Deklaracijos forma patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės  tarybos sprendimu „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Molėtų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas.

  • Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas / Teikiama E Paslauga >>>
  • Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas / Teikiama E Paslauga >>>
  • Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas / Teikiama E Paslauga >>>

4. Nekilnojamojo turto mokestis.

Nekilnojamojo turto mokestis 2022 metams patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. B1-133 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo"

Nekilnojamojo turto mokestis 2021 metams patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. B1-159 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo"

Nekilnojamojo turto mokestis:

  2021 m. 2022 m.
1. Fiziniams ir juridiniams asmenims

0,5

0,75

2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių turtas yra apleistas ir neprižiūrėtas

3

3

5. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto, apmokestinto 3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifu,  sąrašas.

Bendra apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto suvestinė, galiojanti nuo 2021 m. sausio 1 d. : ...

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B1-265 „Dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo". Galioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. B1-260 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B1-265 „Dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo" pakeitimo". Galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. (suvestinė redakcija)

Detalesnę informaciją apie apleistus ir neprižiūrimus pastatus gali suteikti rajono seniūnai, kurių teritorijoje yra statinys ir savivaldybės administracijos Statybos ir žemės ūkio skyrius. Kontaktinis asmuo - Lilija Krivičienė, tel. (8 383) 40052, el. p. [email protected]

6. Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. B1-126 „Dėl Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Molėtų rajono apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas, kuriuo remiantis sudaromas apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas.

7. Verslo liudijimai ir taikomos lengvatos.

Pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 m. vykdomai veiklai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. B1-160 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių 2021 metams nustatymo"

Pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 m. ir vėlesniais metais vykdomai veiklai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-162 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo".

Kontaktinis asmuo - Finansų skyriaus vedėja Rūta Maigienė

Išsami informacija teikiama telefonu: (8 383) 54735 ir el. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-17, 16:57:14
Pastebėjai problemą? Pranešk!