Svetainė yra atnaujinama, galimi laikini nesklandumai. 

Ligos išmokos

Slaugau šeimos narį: kas man priklauso?

Ligos išmoka skiriama, jeigu apdraustasis susirgo darbo laikotarpiu ir prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Ligos ir nedarbingumo išmokos tikslas – kompensuoti darbo užmokestį, kai sergantis asmuo negali atvykti į savo darbo vietą. Dėl šios priežasties norintis gauti išmoką asmuo turi būti dirbantis Lietuvoje.

Jeigu neturite reikiamo draudimo stažo, tačiau esate dirbę užsienyje (ES, EEE valstybėse narėse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ar šalyje, su kuria Lietuva yra sudariusi tarptautines sutartis dėl socialinės apsaugos (išskyrus Kanadą ir Rusiją), nedarbingumo ir ligos draustumo laikotarpiai bus įskaitomi teritoriniam „Sodros“ padaliniui pateikus prašymą ir draustumą įrodančius dokumentus. Tai galite padaryti pateikę "Sodrai" formą E104 arba teikti prašymą kad ši tarpininkauti gaunant šią formą. Svarbu pabrėžti, kad, apskaičiuojant ligos pašalpos dydį, bus vertinamos tik Lietuvoje gautos pajamos.

Ką daryti susirgus?

  1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą, jis paskirs gydymą ir, jei jus pripažins laikinai nedarbingu, išduos elektroninį nedarbingumo pažymėjimą(„biuletenį“). Jame bus nurodytas laikino nedarbingumo laikotarpis, t.y. periodas, kiek laiko truks gydymas ir jūs dėl ligos negalėsite eiti į darbą.
  2. Informuokite darbdavį apie tai, kad susirgote ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys po jūsų kreipimosi privalo:
    • apskaičiuoti ligos išmoką iš savo lėšų už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku;
    • Pateikti užpildytą NP-SD pranešimą „Sodrai“.
  3. Jei norite gauti ligos išmoką iš „Sodros“ biudžeto, pateikite prašymą „Sodrai“ vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Naują prašymą reikės pateikti tik pasikeitus Jūsų asmeniniams duomenims, pavyzdžiui, sąskaitos numeriui. Prašymą galite pateikti tiesiogiai INTERNETUarba atvykus į skyrių ► Skyrių kontaktinė informacija.
  4. Laikykitės nustatytų elgesio nedarbingumo laikotarpiu taisyklių. Daugiau apie jasgalite sužinoti ČIA.
  5. Jeigu gydytojas išdavė medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), ją reikia pateikti darbdaviui.
  6. Pasveikus (pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui) – eiti į darbą. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą. 

Daugiau informacijos - Sodros tinklapyje.

Šaltinis: Sodra

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-21, 10:17:13
Pastebėjai problemą? Pranėšk!