Svetainė yra atnaujinama, galimi laikini nesklandumai. 

Nedarbo išmokos

Noriu gauti nedarbo išmoką

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką (NSDI, plačiau žinoma kaip bedarbio pašalpa). Šios išmokos priklauso, jeigu jūs:

  • buvote draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu, t.y. Jūs pats ar už Jus buvo mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos. 
  • registravotės Užimtumo tarnyboje;
  • Užimtumo tarnybos sprendimu Jums suteiktas bedarbio statusas;
  • Užimtumo tarnyba nepasiūlė Jums tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
  • per paskutinius 30 kalendorinių mėnesių iki įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos turite ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą;
  • baigėte privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba esate paleisti iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, kurios metu įgijo pirminį karinį parengtumą, ir įsiregistravote Užimtumo tarnyboje ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paleidimo iš tarnybos.

Nedarbo socialinio draudimo išmoką nuo 2020 m. taip pat gali gauti studentai. 

Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių jūs nesate išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau tokį laikotarpį esate dirbęs kitoje ES ar EEE valstybėje narėje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jūs galite iš ankstesnės darbo vietos valstybės kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius (ES, EEE šalyse ir Šveicarijoje toks dokumentas yra forma PD U1). Tuomet į užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą bus atsižvelgta Lietuvoje.

Jei tokio dokumento nepristatysite, galite kreiptis į Sodrą su prašymu tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo. Tokiu atveju Sodrai susisieks su atsakinga instituciją užsienio valstybėje dėl duomenų gavimo (tai gali užtrukti iki keleto mėnesių). 

Jeigu dirbote kitoje ES, EEE šalyje ar Šveicarijoje ir ten jums priklauso nedarbo išmoka, turite teisę išvykti ieškoti darbo į Lietuvą ir šiuo paieškos laikotarpiu gauti NSDI iš užsienio šalies (ją eksportuoti į Lietuvą). Nedarbo išmoką 3 mėnesius ir toliau galite gauti iš užsienio valstybės, kurios užimtumo tarnyboje esate užsiregistravę, tačiau atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu:

  • šalyje, kurioje tapote bedarbiu (-e), gaunate nedarbo išmoką;
  • bent prieš 4 savaites esate registruotas kaip darbo ieškantis asmuo šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e), užimtumo tarnybose;
  • paprašėte savo nacionalinių užimtumo tarnybos išduoti leidimą eksportuoti bedarbio pašalpą (NSDI išmokos eksporto dokumentas yra PD U2);
  • grįžus į Lietuvą per 7 dienas užsiregistravote Užimtumo tarnyboje.

Sugrįžus ne iš ES, EEE valstybių narių, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Ukrainos ar Baltarusijos, nedarbo draustumo laikotarpiai nėra sumuojami.

Parengta pagal Sodros informaciją

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-21, 10:14:11
Pastebėjai problemą? Pranėšk!