Svetainė yra atnaujinama, galimi laikini nesklandumai. 

Parama nepasiturintiems

Patiriu finansinių sunkumų: kas man priklauso?

Kas gali kreiptis dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems?

  • Lietuvos Respublikos piliečiai;
  • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
  • ES valstybės narės ar EEE priklausančios ELPA valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje (jeigu dirba – pastarasis reikalavimas netaikomas);
  • užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje arba laikinoji apsauga;
  • Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje.

Kur kreiptis dėl pašalpos ir kompensacijų?

Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės arba savivaldybės, kurios teritorijoje esate įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, administraciją, o jei gyvenamosios vietos neturite ir nesate įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvenate, administraciją.

Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuo nuomojamas būstas, administraciją.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
  3. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
  4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Kokią paramą galiu gauti, jeigu neturiu nei būsto, nei ką valgyti?

Pasitaiko atvejų, kai lietuviai grįžta iš užsienio neturėdami ne tik darbo, bet ir absoliučiai jokio finansinio pagrindo, galinčių pagelbėti artimųjų ar net pastogės pirmoms savaitėms. Taip nutikus, gali tekti kreiptis į nemokamus nakvynės namus ir nemokamą maitinimą bei kitas paslaugas teikiančias labdaros organizacijos. Vienos aktyviausių Lietuvoje – Lietuvos CARITASMaltos ordino pagalbos tarnyba („Maltiečiai“)Lietuvos samariečių bendrijaLietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijaGelbėkit vaikus ir daug kitų. Šios organizacijos teikia ne tik nemokamo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, bet ir psichologinę bei emocinę pagalbą, konsultacijas siekiant įgyti profesinių įgūdžių, turi įsteigusios vaikų dienos centrus.

 Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-21, 10:09:14
Pastebėjai problemą? Pranėšk!