Atidengiamas paminklas J. Gaidamavičiui-Gaidžiui


Lietuvos gydytojas, prozininkas, publicistas, Varšuvos lietuvių studentų draugijos „Lietuva“ įkūrėjas ir Vinco Kudirkos bendražygis, vienas iš laikraščio „Varpas“ leidimo iniciatorių ir leidėjų Jonas Gaidamavičius (literatūrinis slapyvardis Jonas Gaidys) 1860 m. gimė Skudutiškio valsčiaus Kaniūkų kaime. Baigęs Alantos pradinę mokyklą, mokėsi Peterburgo gimnazijoje, studijavo Peterburgo ir Varšuvos universitetuose, dirbo gydytoju Molėtuose, karo gydytoju Turkestane, nuo 1908 metų - gydytoju Alantoje, mirė 1911 m., palaidotas Alantos kapinėse. Prie jo kapo 1987 m. kraštotyrininkų rūpesčiu pastatytas tautodailininko Stanislovo Karanausko ąžuolinis koplytstulpis, 1989 m. prie Alantos ambulatorijos (šiame pastate 1908-1911 m. gyveno ir dirbo J. Gaidamavičius) atidengta paminklinė lenta.
Paminklas kraštiečio tėviškėje Kaniūkuose pastatytas savivaldybės iniciatyva, jį sukūrė skulptorius Andrius Janulis, į atidengimo iškilmes iš Amerikos atvyks p. Henris Gaidis, dalyvaus kiti artimieji.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-07 16:18:59
Pastebėjai problemą? Pranešk!