Savanorystė

Savanoriai, pasirašę trišalę sutartį su priimančia organizacija ir savanorišką veiklą organizuojančia organizacija (SVO) ir kurių tarnybos valandų apskaita reguliariai pateikiama Jaunimo reikalų agentūrai bei vyksta nuolatinis darbas su SVO mentoriumi(e), įgija tam skirtą specialų pažymėjimą, kuris pateikiamas, kaip dokumentas suteikiantis 0.25 stojamojo balo.  Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) - tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos skelbtą Jaunimo savanoriškos tarnybos projektams įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybėje konkursą 2021 m. vasario 15 d. laimėjo savanorišką veiklą organizuojanti organizacija VšĮ „Ne imti, bet duoti", kuri 2021 m. vykdys savanoriškos tarnybos projektą Molėtų rajone. 

KĄ DARYTI JEI NORIU TAPTI SAVANORIU?

Registracija dalyvauti Jaunimo savanoriškoje tarnyboje skelbiama šiuo adresu: https://jst.jrd.lt/newCandidate 

Jeigu Priimančių organizacijų sąraše nėra organizacijos, kurioje norėtum savanoriauti, tuomet reikėtų kreiptis į Jaunimo reikalų koordinatorę Vaidą Ščerbakovę elektroniniu paštu [email protected], tel. +370 383 43721, mob. +370 666 18807.

2023 m. duomenimis Molėtų savivaldybėje yra šios akredituotos įstaigos ir jų filialai, galinčios priimti savanorius:

 

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Molėtų krašto muziejus

Molėtų kultūros centras
Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

 

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras
Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
  Asvejos regioninis parkas

KĄ DARYTI, JEI ATSTOVAUJU PRIIMANČIĄ ORGANIZACIJĄ IR MES NORIME ĮGYVENDINTI JAUNIMO SAVANORIŠKĄ TARNYBĄ?

Priimančioms organizacijoms - tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu, aptarti veiklas ir sunkumus kartą per dvi savaites. Priimanti organizacija gauna savanorių pagalbą ir ilgalaikį įsipareigojimą, mainais suteikdama kokybišką veiklą ir atitinkamą palaikymą savanoriams. 

Kaip tapti akredituota Priimančia organizacija? Skaityti čia: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

TRUMPALAIKĖ SAVANORYSTĖ

Vadovaujantis 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688, LR švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo departamento 2007-08-21 raštu Nr. SR-12-05-69 ,,Dėl mokinių socialinės veiklos"  mokyklose yra parengti socialinės -pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašai. Socialinės pilietinės veiklos tikslas - skatinti mokinių socialinį solidarumą, pilietinį tautinį aktyvumą per visuomenei, mokyklos bendruomenei, pačiam mokiniui naudingą veiklą. 5-10 klasių mokiniai per metus turi atlikti ne mažiau nei 10 valandų socialinės pilietinės veiklos.

2022 m. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Savanorystės metais, todėl rajono mastu organizuota iniciatyva - Savanorystės meniu Molėtų rajone katalogo rengimas, į kurį įsitraukė rajono organizacijos, įstaigos, bendruomenių centrai. Savanorystės meniu kataloge esančiose organizacijose mokiniai gali atlikti socialinę pilietinę veiklą.

Savanorystės meniu katalogas

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO PROGRAMA

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui (18-30 m.) galimybių savanoriaujant, atliekant praktiką, dirbant, įgyvendinant pačių inicijuotus projektus - kurti naudą vietos ar visos Europos bendruomenėms.

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO VEIKLOS

Savanoriškos veiklos projektai:

  • Individualios savanoriškos veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę 2-12 mėn. visą darbo dieną vykdyti savanorišką veiklą pasirinktoje organizacijoje savo šalyje arba užsienyje.
  • Grupinės savanoriškos veiklos projektai, trunkantys 2 sav. - 2 mėn., suteikia galimybę 10-40 jaunų žmonių iš bent dviejų šalių grupei visą darbo dieną veikti solidarumo veiklose.

Profesinės veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę dirbti (3-12 mėn.) arba stažuotis (2-6  mėn.) įvairiuose sektoriuose, kuriuose vykdoma su solidarumu susijusi veikla ir kuriuose reikia motyvuoto, visuomeniškų pažiūrų jaunimo.

Solidarumo projektai - tai pačių jaunų žmonių inicijuota, parengta ir įgyvendinama nacionalinė veikla, teikianti naudą vietos bendruomenei. Trukmė 2-12 mėn. Teikti paraiškas gali jaunimo grupės (sudarytos iš bent 5 žmonių), užsiregistravusios Europos solidarumo korpuso duomenų bazėje ir turinčios globojančią organizaciją (ji paraiškoje nurodoma kaip teisinis atstovas).

KAIP DALYVAUTI?

VISA INFORMACIJA: WWW.SOLIDARUMOKORPUSAS.LT

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-12, 09:51:48
Pastebėjai problemą? Pranešk!