Užsienyje gimusio vaiko registravimas

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad vaiko, gimusio užsienio valstybėje, kai abu jo tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Įregistruotas gimimas įtraukiamas į apskaitą sudarant gimimo įrašą. Gimimas įtraukiamas į apskaitą nepriklausomai nuo vaiko pilietybės. 

Norint vaiko gimimą įtraukti į apskaitą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymas dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įtraukimo į apskaitą;
  2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
  3. Užsienio valstybės išduotas vaiko gimimo liudijimas. Užsienio valstybėje išduotas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas Apostillepažyma, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą.

Valstybių, kurių civilinės būklės aktų įrašų išrašai galioja be legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille, sąrašą galite rasti čia.

Dokumentus galima pateikti:

  • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Valstybės, kurioje gyvenate, LR diplomatinei atstovybei, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Siunčiant prašymą per Elektroninės valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt), jei turėsite galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje, civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųstas prašymas.

Prašymą dėl gimimo apskaitymo gali pateikti vienas iš tėvų, vaiko dalyvavimas nebūtinas.

Daugiau informacijos apie užsienyje gimusių vaikų registravimą Lietuvoje rasite civilinės metrikacijos tinklapyje.

Šaltinis: Civilinė metrikacija 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-21, 09:11:51
Pastebėjai problemą? Pranešk!