Administratorių skyrimo tvarka

Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.84. straipsnis įpareigoja savivaldybių administracijas skirti daugiabučiams namams bendrojo naudojimo objektų administratorius, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties namo valdymui (nuoroda į CK 4.84. str.) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtino „Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą

Molėtų rajono teritorijoje nesudariusius jungtinės veiklos sutarčių ir neįkūrusius bendrijos daugiabučius namus valdo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas bendrojo naudojimo objektų (toliau BNO) administratorius UAB „Molėtų švara“. 

Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas 

Eilės Nr. Vardas, pavardė arba pavadinimas Patirtis BNO administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje BNO paslaugos tarifas Eur/m2 be PVM, priklausomai nuo daugiabučio namo naudingojo ploto Pastabos
Valiuta iki 1000 m2 nuo 1000 iki 3000 m2 nuo 3000 m2
1 UAB "Molėtų švara" 1990-11-15 Eurais 0,0585 0,0585 0,0585 Nuolatinė buveinė Statybininkų g. 8, Molėtai
BNO administratoriaus deklaracija
2 UAB „Mano Būstas Aukštaitija“ 2010-10-06 Eurais 0,050 0,050 0,050

Nuolatinė buveinė    J. Janonio g. 1, Panevėžys
BNO administratoriaus deklaracija

Pastaba: BNO administravimas vykdomas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais. Už butų ir kitų patalpų savininkų sumokėtus mokesčius (neviršijant Savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. B1-267 nustatytų maksimalių tarifų) tvarkoma su administravimo paslauga susijusi dokumentacija (LR CK XIV skyrius „Kito asmens turto administravimas“)

Komunaliniai patarnavimai (avarijų likvidavimas, smulkūs BNO remontai ir t.t.) būtų atliekami už papildomą mokestį.

Bendrojo naudojimo objektų (BNO) sąvoka apibrėžta „Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai/ mero potvarkiai dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus skyrimo:

2024-03-29 Nr. B3-273 (Dėl administratoriaus skyrimo) Dubingių sen., Giraičių k. 3
2024-03-29 Nr. B3-272 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtai, Vilniaus g. 56
2024-01-19 Nr. B3-45  (UAB "Molėtų švara" pratęsimas) Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 31
2023-12-29 Nr. B3-895 (UAB "Molėtų švara" pratęsimas) Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 39
2023-09-29 Nr. B3-509 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žiedo g. 1;
2023-06-01 Nr. B3-113 (Dėl administratoriaus skyrimo) Dvaro g. 28, Balninkų sen. 
2023 01 13 Nr. B6-30 (Dėl administratoriaus skyrimo) Pušyno g. 6, Bekupės k.,Giedraičių sen.;
2022-11-07 Nr. B6-1267 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų m., Algirdo g. 8;
2022-11-07 Nr. B6-1266 (UAB "Molėtų švara" pratęsimas) Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žiedo g. 1;
2022-09-08 Nr. B6-1046 (UAB "Molėtų švara" pratęsimas) Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Kementos g. 7;
2022-09-08 Nr. B6-1045 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų m., Inturkės g. 16;
2022-07-07 Nr. B6-783 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Turgaus a.6;
2022-07-05 Nr. B6-781 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 26;
2022-05-03 Nr. B6-504 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Joniškio sen., Arnionių I k., Dvaro g. 2;
2022-04-29 Nr. B6-482 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Aušros g. 17;
2022-01-26 Nr. B6-64 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Piršėno g. 9;
2021 12 14 B6-1394 Dėl įsakymo B6-1250 pakeitimo
2021 09 10 B6-1011 Gedimino g. 4 B
2021 09 03 B6-966 Kranto g. 5 Ambraziškių k. G
2021 09 01 B6-947 Bažnyčios g. 18 Inturkės k. I
2021 09 01 B6-948 Kalno g. 2 Klabinių k. A
2021-11-09 Nr. B6-1250 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų m., Lakajų g. 9;
2021-08-30 Nr. B6-940 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 5;
2021-08-30 Nr. B6-939 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtai, Lakajų 11;
2021-02-02 Nr. B6-88 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 22;
2020-12-23 Nr. B6-1321 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų m., Vilniaus g. 28; Molėtų r., Luokesos sen., Jaurų I k., Pušyno g. 35; Molėtų r., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Kementos g. 5, Kementos g. 9; Molėtų r., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 21; Molėtų r., Alantos sen., Avilčių k., Molėtų g. 3; Molėtų r., Čiulėnų sen., Toliejų k., Malkesto g. 1.
2020-11-25 Nr. B6-1218 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Alantos sen., Alantos mstl., Sodo al. 9;
2020-10-30 Nr. B6-1149 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Žvejų g. 8;
2020-11-04 Nr. B6-1154 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Darželio g. 10.
2020-10-22 Nr. B6-1115 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 3
2020-09-01 Nr. B6-883 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k., Pabradės g. 11
2020-08-21 Nr. B6-871 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 7
2020-08-21 Nr. B6-870 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtai, Girininkijos g. 1
2020-08-14 Nr. B6-857 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Alantos sen., Alantos mstl., Sodo al. 3
2020-08-14 Nr. B6-856 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Alantos sen., Alantos mstl., Sodo al. 5
2020-08-14 Nr. B6-855 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Alantos sen., Alantos mstl., Sodo al. 7
2020-08-14 Nr. B6-854 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtai, Girininkijos g. 3
2020-07-29 Nr. B6-747 (Dėl administratoriaus skyrimo) Molėtų r., Luokesos sen., Šeikiškės k., Miško g. 5
2019-12-31 Nr. B6-1061 (Dėl tarifų )
2019-06-28 B6-522 (UAB "Molėtų švara" pratęsimas)
2019-06-10 Nr. B6-459 (Giedraičiai, Kementos 11) ;  2019-06-13 Nr. B6-469 (Giedraičiai, Širvintų 17)
2019-01-23 B6-65 ir 2019-01-30 B6-92 (Giedraičiai, Vilniaus g. 31)
2019-01-10 B6-23 ir 2019-01-30 B6-93 (Giedraičiai, Vilniaus g. 39)
2018-07-18 B6-606 (Šeštokiškių k. 6)
2017-11-17 B6-930 (Toliejai, Žiedo g. 1)
2017-08-18 B6-677 (Giedraičiai, Kementos g. 7)
2016-02-11 B6-121 (Alanta, Turgaus a. 6)
2015-12-31 Nr B6-1241 Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (Molėtai, Vilniaus g. 28)
2015-12-31 Nr B6-1242 Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (Jaurų I k. 12, 14, Giedraičių mstl. Kementos g. 5, 9, Joniškio mstl. Kaštonų g. 22, Dubingių mstl. Ąžuolyno g. 21, Avilčių k. Molėtų g. 3, Toliejų k. Malkesto g. 1) 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-03, 08:31:58
Pastebėjai problemą? Pranešk!