Daugiabučių administravimas

Teisės aktai, aktualūs Savivaldybės paskirtiems daugiabučių namų administratoriams:

 1. Administravimo nuostatai 
 2. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Ketvirtoji knyga „Daiktinė teisė", ketvirtasis skirsnis „Bendrosios nuosavybės teisė" .
 3. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 
 4. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta LR aplinkos ministro 2010-11-02 įsakymu Nr. D1-895 
 5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2012-11-22 įsakymu Nr. D1-961
 6. Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimu Nr. B1-196
 7. Administracinių nusižengimų kodekso 224,  349, 357-1, 359, 360, 366, 505 straipsniai.
 8. 2019-12-31 Administracijos direrktoriaus įsakymas Nr. B6-1061 (Dėl tarifų )
 9. Molėtų rajono daugiabučio gyvenamojo namo maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas
 10. Savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Molėtų rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo" 
 11. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai :(Tarybos sprendimas)  (tarifų lentelė)
 12. Daugiabučių administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos pakeitimas (Tarybos sprendimas) 
 13. Daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų pakeitimas (Tarybos sprendimas ir tarifų lentelė) 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-12, 09:42:41
Pastebėjai problemą? Pranešk!