Ribojimai lankytis miške

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais apribotas fizinių asmenų lankymasis bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimas kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose Molėtų rajono savivaldybėje

2021 metais apribotas lankymasis miške

Videniškių seniūnijoje, Liesėnų kaime (kadastro Nr. 6267/0004:567; kadastro Nr. 6267/0004:566; Videniškių kadastrinė vietovė), miško teritorijos dalyse, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2021-11-16 įsakymo Nr. B6-1292;

Mindūnų seniūnijoje, Šnieriškių kaime (kadastro Nr. 6250/0004:513 Mindūnų kadastrinė vietovė), miško teritorijos dalyje, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2021-08-11 įsakymo Nr. B6-892;

Suginčių seniūnijoje, Kašeikių kaime, Ateities g. 36A (kadastro Nr. 6274/0003:120 Vorėnų kadastrinė vietovė), miško teritorijos dalyje, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2021-08-10 įsakymo Nr. B6-885;

Šilo g. 6, Luokesos kaime, Luokesos seniūnijoje, Molėtų rajono savivaldybėje (kadastro Nr. 6244/0002:628 Luokesos k.v.), miško teritorijos dalyje, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2021-08-06 įsakymo Nr. B6-870;

Videniškių seniūnijoje, Duobužių kaime (kadastro Nr. 6267/0001:253 Videniškių k.v.; kadastro Nr. 6267/0001:251 Videniškių k.v.), bei Ukmergės g. 21 (kadastro Nr. 6267/0001:162 Videniškių k.v.), miško teritorijos dalyse, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2021-07-21 įsakymo Nr. B6-795;

2020 metais apribotas lankymasis miške

Inturkės seniūnijos Ažuožerių kaime (unikalus Nr. 6247-0001-0016; kadastro Nr. 6247/0001:16; Miežonių k.v.), miško teritorijos dalyje, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2020-10-07 įsakymo Nr. B6-1059;

Joniškio seniūnijos Paprūdės kaime (unikalus Nr. 4400-0553-0816, kadastro Nr. 6280/0001:190, Žaugėdų k. v.), 0,6520 ha miško teritorijos dalyje, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2020-09-23 įsakymo Nr. B6-985.

2019 metais apribotas lankymasis miške

Giedraičių seniūnijos Dūdėnų kaimo sklype (unikalus Nr. 4400-1842-3659, kadastro Nr. 6224/0001:591, Dūdėnų kadastrinė vietovė) 0,4998 ha miško teritorijoje; sklype (unikalus Nr. 6224-0001-0176, kadastro Nr. 6224/0001:176, Dūdėnų kadastrinė vietovė) 0,5382 ha miško teritorijoje; sklype (unikalus Nr. 6224-0001-0177, kadastro Nr. 6224/0001:177, Dūdėnų kadastrinė vietovė), 0,1356 ha miško teritorijoje, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2019-11-29 įsakymo Nr. B6-987;

Balninkų seniūnijoje, Pagrindos kaime (unikalus Nr. 4400-4965-1016, kadastro Nr. 6207/0002:238, Luokesos k. v.), 0,2622 ha miško teritorijoje dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2019-11-08 įsakymo Nr. B6-920;

Luokesos seniūnijoje, Kirneilės kaime (unikalus Nr. 6244-0003-0158, kadastro Nr. 6244/0003:158, Luokesos k. v.), 0,9800 ha miško teritorijoje dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2019-06-18 įsakymo Nr. B6-489;

Inturkės seniūnijoje Maciūniškių kaime 1 (unikalus Nr. 4400-0769-1663, kadastro Nr. 6247/0002:438, Miežonių k. v.), 0,6040 ha, miško teritorijoje; Maciūniškių kaime 1B (unikalus Nr. 4400-3134-5598, kadastro Nr. 6230/0006:276, Inturkės k. v.), 0,1728 ha miško teritorijoje; Luokesos seniūnijos Kirneilės kaime (unikalus Nr. 4400-2663-2602, kadastro Nr. 6244/0003:726, Luokesos k. v.), 0,7108 ha miško teritorijoje bei sklypo (unikalus Nr. 6244-0003-0159, kadastro Nr. 6244/0003:159, Luokesos k. v.), 1,7200 ha miško teritorijoje, dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2019-6-12 įsakymo Nr. B6-467;

Balninkų seniūnijos Austranijos kaime miškų ūkio paskirties sklype (unikalus Nr.6207-0002-0009, kadastro Nr. 6207/0002:9, Balninkų k. v., 6,00 ha miško teritorija), dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2019-02-22 įsakymo Nr. B6-168;

Inturkės seniūnijos Pakrovų kaime žemės ūkio paskirties sklype (unikalus Nr.4400-1237-6304, kadastro Nr. 6230/0003:606, Inturkės k. v., 3,87 ha miško teritorija), dėl planuojamo įrengti aptvaro laukiniams gyvūnams laikyti, 2019-01-18 įsakymo Nr. B6-55.

2018 metais apribotas lankymasis miške

Joniškio seniūnijos, Rapėjų kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6280/0002:50, Žaugėdų k.v.)., 2018-10-22 įsakymo Nr. B6-913;

Giedraičių seniūnijos Medinių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6277/0001:569, Žalvarių k.v. ir žemės sklypo kadastro Nr.6277/0001:573, Žalvarių k.v.), 2018-09-19 įsakymo Nr. B6-792;

Balninkų seniūnijoje, Balninkuose (žemės sklypo kadastro Nr. 6207/0002:10 Balninkų k. v.), 2018-06-12 įsakymo Nr. B6-471;

Balninkų seniūnijos, Krūmiškių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6207/0002:224 Balninkų k.v)., 2018-03-19 įsakymo Nr. B6-208;

Apribojimo panaikinimai:

Dėl 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. B6-276 panaikinimo, 2018-04-09 įsakymo Nr. B6-275;

Dėl 2008 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. B6-256 panaikinimo, 2018-04-09 įsakymo Nr. B6-274;

2017 metais apribotas lankymasis miške

Dubingių seniūnijos, Laumikonių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6220/0005:168 Dubingių k.v.)., 2017-07-19 įsakymo Nr. B6-597;

Joniškio seniūnijos, Skardžių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6280/0003:86 Žaugėdų k.v.)., 2017-07-19 įsakymo Nr. B6-596;

Giedraičių seniūnijos Miškinių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6224/0002:181 Dudėnų k.v. ir žemės sklypo kadastro Nr. 6224/0002:182 Dudėnų k.v. )., 2017-05-25 įsakymo Nr. B6-419;

Čiulėnų seniūnijos Pašekščių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6274/0001:108 Vorėnų k.v.)., 2017-05-0, įsakymo Nr. B6-352;

Luokesos seniūnijos Ščiūriškių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6244/0003:181 Luokesos k.v. ir žemės sklypo kadastro Nr. 6244/0003:182 Luokesos k.v.)., 2017-03-29 įsakymo Nr. B6-235.

2016 metais apribotas lankymasis miške

Čiulėnų seniūnijos Juodėnų kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6264/0001:370 Toliejų k.v.), 2016-09-14 įsakymo Nr. B6-775;

Joniškio seniūnijos Jutonių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6234/0003:255 Joniškio k.v.), 2016-07-21 įsakymo Nr. B6-612;

Balninkų seniūnijos Krūmiškių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6207/0002:191 Balninkų k.v. ir žemės sklypo kadastro Nr. 6207/0002:188 Balninkų k.v.), 2016-07-05 įsakymo Nr. B6-569;

Balninkų seniūnijos Krūmiškių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6207/0002:227 Balninkų k.v.), 2016-04-05 įsakymo Nr. B6-292;

Giedraičių seniūnijos, Vaikučių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6277/0003:509 Žalvarių k.v. ir žemės sklypo kadastro Nr. 6277/0003:510 Žalvarių k.v.), 2016-03-22 įsakymo Nr. B6-260.

2015 metais apribotas lankymasis miške

Mindūnų seniūnijos, Padvarnių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6250/0003:796 Mindūnų k.v.), 2015-04-30 įsakymo Nr. B6-368;

Luokesos seniūnijos, Kirneilės kaime uždarajai akcinei bendrovei „Belvilis" priklausančiame miške: žemės sklypo kadastro Nr. 6244/0003:535; žemės sklypo kadastro Nr. 6244/0002:572., 2015-04-15 įsakymo Nr. B6-317;

Inturkės seniūnijos, Zamokėlių kaime privačiame miške (žemės sklypo kadastro Nr. 6244/0003:202 Luokesos k.v.), 2015-04-08 įsakymo Nr. B6-276.

2014 metais apribotas lankymasis miške

Mindūnų seniūnijos, Zamokų kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6250/0001:104 Mindūnų k.v.)., 2014-09-06 įsakymo Nr. B6-908;

Dubingių seniūnijos, Žalktynės kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6220/0002:51 Dubingių k.v.)., 2014-08-04 įsakymo Nr. B6-793;

Mindūnų seniūnijos Stirnių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6250/0003:363 Mindūnų k.v.) ir Mindūnų seniūnijos Padvarnių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6250/0003:282 Mindūnų k.v.), 2014-03-28 įsakymo Nr. B6-302.

Suginčių seniūnijos Sanklodiškių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6214/0002:46 Čivylių k.v.) ir Čiulėnų seniūnijos Aidiečių kaime (žemės sklypo kadastro Nr. 6214/0002:161 Čivylių k.v.), 2014-02-26 įsakymo Nr. B6-191

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-11, 16:30:48
Pastebėjai problemą? Pranešk!