Viešosios paslaugos

Švietimo paslaugos

Ikimokyklinis (priešmokyklinis) ugdymas

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis

Liepų g. 11, LT-33102 Molėtai (8 383) 51 555, el.p. [email protected]

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis

Vilniaus g. 57-1, LT-33102 Molėtai, tel. (8 383) 51 535, el.p. [email protected]

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Giedraičių skyrius

Maumedžių g. 3, Giedraičių mstl., LT-33274, tel. (8 383) 55 194

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Levaniškių skyrius

Levaniškių k., Čiulėnų sen., LT-33174, tel. (8 383) 44 449

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Naujasodžio skyrius

Naujasodžio k., Alantos sen., LT-33315, tel. (8 383) 58331

Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelio-darželio Suginčių skyrius

Suginčių k., Suginčių sen., LT-33334, tel. (8 383) 56125

Universalus daugiafunkcis centras VšĮ „Kaimynystės namai“

Gedimino g. 10, Balninkai, LT-33303 Molėtų r., tel. (8 383) 44210, el.p. [email protected]

Pradinis ugdymas
Specialioji pedagoginė pagalba

Molėtų pradinė mokykla

Vilniaus g. 78A, 33140 Molėtai, 8-383-54592,  el.p. [email protected]

Molėtų pradinės mokyklos
Čiulėnų pradinio ugdymo skyrius

Toliejų k., Čiulėnų sen., LT-4152 Molėtų r., tel. 8-383-44110, el.p. [email protected]

Molėtų pradinės mokyklos Videniškių pradinio ugdymo skyrius

Videniškių k., Videniškių sen., LT-4172 Molėtų r., tel. 8-383-43638

Alantos gimnazijos Balninkų pradinio ugdymo skyrius

Gedimino g. 10, Balninkų mstl., Balninkų sen., Molėtų r., tel. (8 383) 44210

Giedraičių gimnazijos Dubingių pagrindinio ugdymo skyrius

Ąžuolyno g. 10, Dubingių mstl., Dubingių sen., LT-33261, Molėtų r., tel. (8 383) 47 110

Pagrindinis ugdymas
Specialioji pedagoginė pagalba

Molėtų progimnazija

Jaunimo g. 1, LT-4150 Molėtai, tel. 8-383-54281, el. p. [email protected]

Inturkės pagrindinė mokykla

Inturkės k., Inturkės sen., LT-4160 Molėtų r., tel. 8-383-43710, el.p. [email protected]

Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras

Joniškio mstl., LT-33224 Molėtų r., tel. (8 383) 59 110

Suginčių pagrindinė mokykla

Suginčių k., Suginčių sen., LT-4154 Molėtų r., tel. (8 383) 56 182, el.p. [email protected]

Giedraičių gimnazijos
Dubingių pagrindinio ugdymo skyrius

Ąžuolyno g. 10, Dubingių mstl., Dubingių sen., LT-33261, Molėtų r., tel. (8 383) 47 110

Vidurinis ugdymas,
Neformalus vaikų švietimas
Specialioji pedagoginė pagalba

Molėtų gimnazija

Jaunimo g. 5, LT-33127 Molėtai, tel. +370 659 02476, el.p. [email protected]

Alantos gimnazija

A. Kraujelio g. 3. Alantos mstl., LT-33312 Molėtų r., tel. (8 383) 58 110, el.p. [email protected]

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija

Širvintų g. 16, Giedraičių mstl., LT – 33274 Molėtų r. , tel. (8 383) 55110, el. p. [email protected]

Aukštaitijos profesinio rengimo centro Gimnazijos skyrius

Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen., LT-4150 Molėtų r., tel. 8-383-58500, faks. 8-383-53700, el.p. [email protected]

Profesinis mokymas,
Neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas

Aukštaitijos profesinio rengimo centras

Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen., LT-4150 Molėtų r., tel. 8-383-58500, faks. 8-383-53700, el.p. [email protected]

Papildomas meninis ugdymas

Molėtų menų mokykla

Vilniaus g. 57, LT-4150 Molėtai, tel. 8-383-51058, el.p. [email protected]

Molėtų kultūros centras

Inturkės g. 4, Molėtai, LT-33141, tel. (8 383) 51571, el. p. [email protected]

Papildomas sportinis ugdymas;
Neformalusis vaikų švietimas

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras

Ąžuolų g. 10, Molėtai, LT-33125

Informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba;
Specialioji pedagoginė pagalba

Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba

P. Cvirkos g. 1, 33140, Molėtai. Tel. +370 383 51892 El. paštas   [email protected]

Informacinė, konsultacinė, kvalifikacijos tobulinimo ir kita pagalba mokytojui;
Neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas

Molėtų švietimo centras

Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, tel. (8 383) 54 066, (8 383) 54 054 el. p. [email protected]

Neformalus vaikų bei suaugusiųjų švietimas

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Inturkės 4, LT-33141, Molėtai. Tel.: +370 383 5 22 03, El.p. [email protected]

Neformalusis vaikų švietimas

Molėtų kultūros centras

Inturkės g. 4, Molėtai, LT-33141, tel. (8 383) 51571, El. p. [email protected]

Molėtų krašto muziejus

Inturkės g. 4, Molėtai, LT-33141, tel. (8 383) 51138; El. p. [email protected]

Sveikatos apsaugos paslaugos

Greitoji medicinos pagalba

VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras

Graužinių g. 13, Molėtai, Tel:  8 383 54518, El. paštas:  [email protected]

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
Slaugos paslaugos.

VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Graužinių g. 2, LT-33125 Molėtai, Tel. (8 383) 5 11 51, El. paštas [email protected]

VšĮ Giedraičių ambulatorija

Vilniaus g. 32, Giedraičiai, Molėtų rajonas, Tel./faks. (8 383) 55 146, el.p. [email protected]

Ambulatorinės specializuotos (gydytojų specialistų) paslaugos;
Slaugos paslaugos;
Stacionarinės paslaugos;
Medicininė reabilitacija.

VšĮ Molėtų ligoninė

Graužinių g. 3, LT-33125 Molėtai,  tel. 8-383 51742

Slaugos paslaugos

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

Naujakurių g. 5,Alantos mstl., 33037  Molėtų r., Tel. (8 383) 58 221; Tel. (8 383) 58 172, El.p. [email protected]

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos;
Sveikatos programos

Utenos rajono savivaldybės sveikatos biuras

Utenio a. 7, 28248 Utena, tel./faks. (8~389) 51 867, el.p. [email protected]

Socialinės apsaugos paslaugos

Eil. Nr.

Socialines paslaugas teikianti įstaiga

Teikiamos paslaugos

1.

Molėtų socialinės paramos centras

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Transporto organizavimas

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Pagalba į namus

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos institucijoje organizavimas

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Sociokultūrinės paslaugos

3.

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

4.

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

Laikinas apgyvendinimas krizių centre

5.

VšĮ Molėtų neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Transporto paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

Asmens higienos ir priežiūros organizavimas

6.

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Asmeninio asistento pagalba

Transporto paslaugos

Aprūpinimas maisto produktais

Sociokultūrinės paslaugos

7.

Kaišiadorių vyskupijos Molėtų „Caritas“

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Aprūpinimas maisto produktais

Pagalbos namuose paslaugos

8.

Molėtų rajono sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Aprūpinimas maisto produktais

9.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialas

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Asmeninio asistento pagalba

Aprūpinimas maisto produktais

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Sociokultūrinės paslaugos

10.

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

11.

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba, Molėtų užimtumo kambarys

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

11.
.

VO Alantos bendruomenės centro Vaikų dienos centras „Daigelis“

Socialinių įgūdžių ugdymas institucijoje

Bendrosios socialinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

13.

VO „Šviesos centras“ vaikų dienos centras

Socialinių įgūdžių ugdymas institucijoje

Bendrosios socialinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

14.

VšĮ „Skudutiškio akademija“ Suginčių vaikų dienos centras „Mūsų tiltas“

Socialinių įgūdžių ugdymas institucijoje

Bendrosios socialinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

15.

VšĮ „Skudutiškio akademija“ skėtinis Skudutiškio vaikų dienos centras „Tiltas“

Socialinių įgūdžių ugdymas institucijoje

Bendrosios socialinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

16.

VšĮ „Skudutiškio akademija“ Dubingių vaikų dienos centras „Dubingių spindulėliai“

Bendrosios socialinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

Maitinimo paslaugos

17.

Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė“

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Sociokultūrinės paslaugos

Aprūpinimas maisto produktais

18.

Gausių šeimų bendrija „Edeno vaivorykštė“

Bendrosios socialinės paslaugos

19.

Šeimyna „ Lesinskų šeimyna“

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa

20.

REABILITACIJOS CENTRAS “Nugalėtojų akademija”, Molėtų raj., Inturkės seniūnija, Bučeliškės k. 6, Tel.: +370 3 835 2092

Reabilitacijos nuo priklausomybių paslaugos

Turizmo informacijos paslaugos

Turizmo informacijos sklaida ir konsultacijos

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Inturkės g. 4, LT-33141, Molėtai, Tel. (8 383) 53091, El. p. [email protected]

Turizmo informacinių leidinių sklaida

Informacinių stendų priežiūra

Mokymai ir konsultacijos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugos

Gaisrų gesinimas ir žmonių gelbėjimas;
Nukentėjusių asmenų išlaisvinimas iš sudaužytų automobilių autoavarijų metu;
Skęstančių žmonių gelbėjimas ir nuskendusių žmonių paieška;
Pagalba gyventojams nelaimėse buityje;
Evakuacija iš ekstremalių situacijų vietų;

Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Statybininkų g. 7, Molėtų m., Molėtų r. sav., LT-33112, tel (8 383) 69851, El.p. [email protected]

Molėtų rajono ugniagesių tarnyba

Statybininkų g. 8, Molėtai LT-33111. Tel.: 8-383-51961; El. p. [email protected]  

Susisiekimo ir ryšių paslaugos

Viešojo transporto paslaugos

UAB Molėtų autobusų parkas

Vilniaus g. 101, LT-33112 Molėtai, Tel. / Faks. (8 3) 835 1771, El. p. [email protected]

Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos

Komunalinio ūkio paslaugos

UAB „Molėtų švara“

Statybininkų g. 8, Molėtai, Tel./Faks. (8~383) 51105, El.p.: [email protected]

Pastatų priežiūra ir administravimas

Viešosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugos

Žemės ir aplinkos darbai

Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymas

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras

J. Basanavičiaus g. 59, LT-28241 Utena, tel. (8 389) 50 440, El. paštas.: [email protected]

Centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo paslauga

UAB „Molėtų šiluma“

Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai, Tel.: 8 383 51962, Faksas: 8 383 51698, El. paštas: [email protected]

Centralizuotas geriamojo vandens tiekimas

UAB „Molėtų vanduo“

Vilniaus 2a , LT 33141 Molėtai, Tel/Faksas (8 383) 52 148, E. p. [email protected]

Nuotekų tvarkymas

Kultūros ir sporto paslaugos

Bibliotekų paslaugos

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Inturkės 4, LT-33141, Molėtai. Tel.: +370 383 5 22 03, El.p. [email protected]

Leidinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems

Konsultacijos ir informacijos teikimas

Kultūros renginiai bei infrastruktūra, skirta gyventojų kultūriniams poreikiams tenkinti;

Molėtų kultūros centras

Inturkės g. 4, Molėtai, LT-33141, tel. (8 383) 51571, El. p. [email protected]

Muziejų paslaugos;

Molėtų krašto muziejus

Inturkės g. 4, Molėtai, LT-33141, tel. (8 383) 51138; El. p. [email protected]

Sporto renginiai bei infrastruktūra, skirta gyventojų sportiniams poreikiams tenkinti

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras

Ąžuolų g. 10, Molėtai, LT-33125, Tel. (8 383) 51 479 El. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-07, 16:51:45
Pastebėjai problemą? Pranešk!