Nuomos skelbimai

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas

Molėtų r. sav., Molėtų m., S. Driaus ir S. Girėno g. 4

Molėtų r. sav., Molėtų m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 4

Nuomojamas plotas

17,86 kv. m

37,74 kv. m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį

2,00 Eur

3,00 Eur

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpos administraciniame pastate

Patalpos administraciniame pastate

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Administracinei arba prekybos ir paslaugų veiklai

Administracinei arba prekybos ir paslaugų veiklai

Pradinis įnašas

3 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

Patalpų apžiūros laikas

2023-01-04 nuo 9.00 -16.00 val.

2023-01-05 nuo 9.00- 16.00 val.

Dalyvių registravimas

2023-01-10 nuo 9.00-16.00 val.

2023-01-11 nuo 9.00-16.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, mob. 8 611 14612

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, 4 aukšte 424 kab. 2023-01-10 nuo 9.00-16.00 val. ir 2023-01-11 nuo 9.00-16.00 val. Atsakinga – konkurso komisijos sekretorė Vanda Aleksiejūnienė. Telefonai pasiteirauti (8 383)  40058, 8 611 14612.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir  nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti dokumentai nurodyti turto nuomos viešojo konkurso sąlygų 15 punkte. Dokumentuose turi būti:

  1. siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina;
  2. konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas);
  3. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
  4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu;
  5. dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Konkurso sąlygos

(Paraiškos forma)

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188712799) atsiskaitomąją sąskaitą LT084010045500080076 sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-22, 11:17:12
Pastebėjai problemą? Pranešk!