Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

Čia pateikiami svarbiausi bendrieji, specialieji, detalieji planai ir kiti dokumentai, turintys reikšmės visam teritorijų planavimui Molėtų rajone.

Visi kiti dokumentai pateikiami LR teritorijų plavimo dokumentų registre www.tpdr.lt

Kryptingo investicijų pritraukimo ir turizmo infrastruktūros vystymo Molėtų rajone galimybių studija

Molėtų rajono teritorijos bendrasis planas (korektūra)

Molėtų miesto bendrojo plano keitimas 

Molėtų miesto teritorijos kompleksinio zonavimo schema 

Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų detaliojo plano keitimas

Dubingių miestelio bendrasis planas

Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas

Molėtų miesto J. Janonio kvartalo detalusis planas

Mindūnų kaimo detalusis planas

Mindūnų seniūnijos Šnieriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas 

Suginčių kaimo teritorijos detalusis planas

Molėtų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

Molėtų rajono šilumos ūkio specialusis planas (2005 m.)

Viešųjų kelių schema

Molėtų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema  

Teritorijos, esančios magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpos zonoje specialusis planas

Detalusis planas „Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūra“

Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas

Molėtų rajono rekreacinių vietovių specialusis planas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 10:59:42
Pastebėjai problemą? Pranešk!