Teritorijų planavimo procesų viešinimas

Viešinami bendrieji, specialieji ir detalieji planai

Skelbimo data

Skelbimai ir priedai

2023-03-17

Nebus rengiamas Asvejos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas  Išsamus pranešimas

2023-02-27

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-161 patvirtintas Kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detalusis planas, kuriam Teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt)  suteiktas numeris T00088835.

2023-02-24

Pradedamas rengti Molėtų miesto kvartalo tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių detalusis planas Skelbimas; Planavimo tikslai; Planavimo darbų programa 

2023-02-21

Parengti kvartalo dalies tarp Parko, Sporto ir Lakajų gatvių Molėtų mieste detaliojo plano sprendiniai, kuriais  keičiamas žemės sklypo Molėtų mieste, Sporto gatvėje 17A (kadastro Nr. 6252/0004:108), detalusis planas.   Skelbimas; Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas 

2023-02-07

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų miesto kvartalo tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių detalusis planas  Skelbimas; Planavimo tikslų įsakymo projektas 

2023-01-26

Parengti Kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detaliojo plano, kuriuo keičiamas AB „Molesta“ užimamos teritorijos ribų koregavimo ir padalinimo į atskirus sklypus Statybininkų gatvėje Molėtų mieste, detalusis planas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 170 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00041226), sprendiniai.   SkelbimasAiškinamasis raštasPagrindinis brėžinys

2023-01-26

Parengtas J. Janonio kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B6-1139, sprendinių koregavimas žemės sklype Molėtuose, Kreivojoje g. 1 (kad. Nr. 6252/0005:260)  Skelbimas;   Sprendiniai

2023-01-25

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Simančių kaimo dalies prie Nendrių gatvės detalusis planas   SkelbimasPlanavimo tikslaiPlanavimo darbų programa

2023-01-23

NŽT Molėtų skyrius (Dėl kaimo plėtros projeto Dūdanosių kaime)

2023-01-12

Parengti kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detaliojo plano sprendinių patikslinimai/pakeitimai atsižvelgiant į derinančių institucijų pastabas. SkelbimasPagrindinis brėžinysAiškinamasis raštas

2023-01-11 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Karklynės kaime)
2023-01-03 Planuojamas rengti Inturkės seniūnijos Simančių kaimo dalies prie Nendrių gatvės detalusis planas.  Skelbimas; Pritarimas planavimo iniciatyvai; Planavimo tikslų tvirtinimo projektas; Planavimo inicijavimo sutartis
2023-01-02 Pakartotinai parengtas Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detalusis planas. SkelbimasSprendiniaiAiškinamasis raštas
2022-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Svobiškio kaime)
2022-12-13 Parengti Kvartalo dalies tarp Parko, Sporto ir Lakajų gatvių Molėtų mieste detaliojo plano sprendiniai (Skelbimas apie galimybę susipažinti)
2022-11-28 Atsižvelgiant į pastabas, papildytas Teritorijos Molėtų rajono savivaldybėje, Alantos seniūnijoje, Antakščių kaime, prie Skiemonių, detaliojo plano aiškinamasis raštas ir pakoreguotas Infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinys (Plano rengėjo informacija)
2022-11-21 Teikiami susipažinti Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detaliojo plano sprendiniai. Skelbimas; SprendiniaiAiškinamasis raštas
2022-10-27 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Girinių kaime)
2022-10-26 Pradedamas rengti Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano keitimas
2022-10-25 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Krūmiškių kaime)
2022-10-20 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Šiaudžių kaime)
2022-10-13 Parengtas J. Janonio kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B6-1139, sprendinių koregavimas žemės sklype Molėtai, Kreivoji g. 1. Skelbimas ; Pagrindinis brėžinysSprendiniai
2022-10-07 Parengti Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniai. Skelbimas;  Sprendiniai: Aiškinamasis raštasPagrindinis brėžinysUrbanistinis ir gamtinis karkasasTeritorijų vystymas
2022-10-07 Parengtas Teritorijos Molėtų rajono savivaldybėje, Alantos seniūnijoje, Antakščių kaime, prie Skiemonių, detalusis planas. Skelbimas; Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas
2022-10-07 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vyžinių kaime)
2022-09-28 Pranešimas visuomenei apie rengiamą Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir organizatoriaus sprendimą atlikti plano vertinimą
2022-09-26 Informuojame, kad, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano korektūros rengėju tapo UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. paštas: [email protected].
2022-09-26 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Padvario kaime)
2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Dailidiškių kaime)
2022-08-10  Parengtas kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarių dalyje detalusis planas, galima susipažinti su sprendiniais
2022-07-27 Parengta Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detaliojo plano korektūra, galima susipažinti su sprendiniais 
2022-07-22  Parengtas Molėtų miesto Sporto, Parko, Lakajų gatvių kvartalo dalies detalusis planas
2022-07-19  Rengiamas Maciūniškių kaimo dalies detalusis planas
2022-07-14  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kaližų kaime)
2022-07-13  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Juočių kaime)
2022-07-12  Rengiamas Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
2022-07-05  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Balninkų sen. Ščiurio kaime)
2022-07-04  Pradedamas rengti sklypo Alantoje, Sodų alėja 8, formavimo projektas
2022-07-01  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Šlapių kaime)
2022-06-28  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Krūmiškių kaime)
2022-06-10 Pradedamas rengti žemė sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, esantis Molėtų r. sav.,Giedraičių sen., Verbylų k.
2022-06-10

Parengtas sprendimo projektas dėl botaninio gamtos paveldo objekto „Dvikamienė pušis" schemos patvirtinimo

2022-06-03 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4A, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-06-03 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4B, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-05-20  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Verbylų kaime)
2022-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Laukagirių kaime)
2022-05-11  Patvirtinta Giedraičių miestelio bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa
2022-05-09 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Perkalių kaime)

2022-05-03 

Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Pikietos kaime)
2022-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kaušinių kaime)
2022-05-02 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Zapijuvkos kaime)
2022-04-19  Pradedama rengti Giedraičių miestelio bendrojo plano korektūra
2022-04-15  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Antamakių k. 2)
2022-04-15  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Antamakių kaime)
2022-04-14  Pradedamas rengti teritorijos Antakščių kaime detalusis planas
2022-04-13 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4B, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-04-13 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4A, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-03-31  Rengiamas Molėtų miesto ir Mindūnų seniūnijos valstybinių sklypų miškotvarkos projektas
2022-03-24  2022 m. kovo 22 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. B6-279 „Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo", kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas Molėtų miesto Liepų kvartalo detaliojo plano korektūra
2022-03-24  Pradedamas rengti Rutonių kaimo dalies detalusis planas
2022-03-24  Pradedamas rengti Maciūniškių kaimo dalies detalusis planas
2022-03-16  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vidugirio kaime) 
2022-02-28  Planuojamas rengti Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detalusis planas
2022-02-28  Planuojamas rengti Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detalusis planas
2022-02-10  Parengtas Molėtų miesto Liepų kvartalo detaliojo plano koregavimas, galima susipažinti su sprendiniais 
2022-01-31  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Bekupės kaime)
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-17, 09:27:02
Pastebėjai problemą? Pranešk!