Teritorijų planavimo procesų viešinimas

Viešinami bendrieji, specialieji ir detalieji planai

Skelbimo data

Skelbimai ir priedai

2024-07-11

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pakrantės gatvės detalusis planas   Skelbimas

2024-07-02

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Luokesos seniūnijos Raupiškio kaimo dalies prie Saulėtekio gatvės detalusis planas Skelbimas; Įsakymas (su planavimo darbų programa); Mero potvarkis

2024-07-02

Informacija apie Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano planavimo ribos patikslinimą Skelbimas; Direktoriaus įsakymas su priedu

2024-06-20

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Šeštokiškių k., unikalus Nr. 6264-0004-0430 formavimo ir pertvarkymo projektas   Skelbimas

2024-06-03

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.6220/0004:0181), esančio Molėtų rajono sav., Dubingių sen., Trumpakojų k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą  Skelbimas;   Brėžinys;   Žemėtvarkos projektas

2024-06-03

Atlikti J. Janonio kvartalo detaliojo plano antrosios korektūros sprendinių pakeitimai ir informacijos papildymas SkelbimasPagrindinis brėžinysInžinerinės infrastruktūros brėžinysKampų brėžinysAiškinamasis raštas

2024-06-03

Sklypo, esančio Piliakiemių k., Giedraičių sen., (kad. Nr. 6227/0002:36) detaliojo plano pirmosios korektūros patikslinti sprendiniai  Skelbimas;   Brėžinys;   Aiškinamasis raštas

2024-05-29

 Atlikti J. Janonio kvartalo detaliojo plano antrosios korektūros sprendinių pakeitimai ir informacijos papildymas pagal viešinimo metu suinteresuotos visuomenės pateiktus pasiūlymus  Skelbimas Pagrindinis brėžinys; Infrastruktūros brėžinysKampų brėžinys; Aiškinamasis raštas

2024-05-13

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų rajono savivaldybės Luokesos seniūnijos Raupiškio kaimo dalies prie Saulėtekio gatvės detalusis planas. SkelbimasInicijavimo sutartisDirektoriaus įsakymasMero potvarkis

2024-05-10

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Giedraičių seniūnijos Alkos kaimo teritorijos detalusis planas  Skelbimas; Įsakymas; Mero potvarkis

2024-05-09

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, žemės sklypui kad. Nr.6234/0005:0453, esančiam Molėtų rajono savivaldybėje, Joniškio seniūnijoje., Jutonių kaime Skelbimas

2024-05-09

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, žemės sklypui kad. Nr.6234/0005:0278, esančiam Molėtų rajono savivaldybėje, Joniškio seniūnijoje., Jutonių kaime  Skelbimas

2024-04-26

Sklypo Piliakiemių k., Giedraičių sen., (kad. Nr. 6227/0002:36) detaliojo plano pirmosios korektūros pakeisti sprendiniai   Skelbimas; Aiškinamasis raštasBrėžinys

2024-04-18

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų miesto teritorijos tarp Turgaus gatvės ir Pastovio ežero bendrasis planas.  SkelbimasTarybos sprendimo projektas

2024-04-17

Parengta J. Janonio kvartalo detaliojo plano antroji korektūra. Skelbimas Pagrindinis brėžinys; Infrastruktūros brėžinysKampų brėžinys; Aiškinamasis raštas

2024-04-17

Pagal  Aplinkos apsaugos agentūros pastabas koreguoti parengto Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detaliojo plano, kuriuo keičiamas sklypo, esančio Rutonių kaime, Inturkės seniūnijoje (žemės sklypo kadastro Nr. 6247/0002:153), detalusis planas, sprendiniai. Skelbimas; Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas; Reljefo nuolydžių brėžinys

2024-04-04

Pagal derinančių institucijų gautas pastabas pakoreguoti teritorijų planavimo dokumento „Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detalusis planas” (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje TPD Nr. K-VT-62-20-130) sprendiniai.  Informacinis pranešimasPagrindinis brėžinysAiškinamasis raštas

2024-04-02

Pradedamas rengti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pakrantės gatvės detalusis planas Informacinis pranešimas; Potvarkis dėl planavimo pradžios, Planavimo darbų programa

2024-03-28

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų rajono savivaldybės Giedraičių seniūnijos Alkos kaimo teritorijos detalusis planas  Skelbimas (tikslai); Mero potvarkis Inicijavimo sutartis

2024-03-20

Pagal tikrinančių institucijų gautas pastabas pakoreguoti teritorijų planavimo dokumento „Vilniaus ir Statybininkų gatvių Molėtų mieste teritorijos dalies detaliojo plano pirmoji korektūra“ sprendiniai Informacinis pranešimas; Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas

2024-03-20

Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas (Susisiekimo ministerijos informacija

2024-03-12

Parengti Sklypo Piliakiemių k., Giedraičių sen., (kad. Nr. 6227/0002:36) detaliojo plano (Teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. T00039834), patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. B6-87 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, pirmosios korektūros sprendiniai ir pradedamas jų viešinimas  SkelbimasAiškinamasis raštas ir sprendiniai; Brėžinys

2024-03-08

Pagal derinančių institucijų gautas pastabas pakoreguoti teritorijų planavimo dokumento „Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detalusis planas” (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje TPD Nr. K-VT-62-20-130) sprendiniai.  Informacinis pranešimas; Pagrindinis brėžinys; Inžinerinis brėžinys Aiškinamasis raštas

2024-02-23

Pradedamas rengti žemės sklypo Molėtų r. sav., Molėtų mieste tarp Vasario 16-osios ir Kalno gatvių, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti naują valstybinės žemės sklypą  Skelbimas

2024-02-20

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pakrantės gatvės detalusis planas Skelbimas;  Mero potvarkio projektas; Direktoriaus įsakymas (pritarimas iniciatyvai); Inicijavimo sutartis

2024-02-12

Parengtas Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detalusis planas, kuriuo keičiamas sklypo, esančio Rutonių kaime, Inturkės seniūnijoje (žemės sklypo kadastro Nr. 6247/0002:153), detalusis planas Skelbimas; Pagrindinis brėžinysAiškinamasis raštas

2024-02-06

Rengiamas Molėtų rajono savivaldybės Balninkų seniūnijos Čereškų kaimo dalies prie Gėlių ežero detalusis planas  Skelbimas; Planavimo tikslai (potvarkis)Planavimo darbų programa

2024-02-05

Parengta ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų nustatymo detaliojo plano antroji korektūra  Skelbimas; Aiškinamasis raštas; Pagrindinis brėžinys; Servitutų brėžinys

2024-02-01

Patikslinta Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano planavimo riba  Skelbimas; Įsakymas ir schema

2024-01-19

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Čiulėnų seniūnijos Spaskų ir Kemetiškių kaimų teritorijos tarp Labanoro, Rytinės, Pušyno, Kemetiškių gatvių bendrasis planas Skelbimas; Tarybos sprendimas; Inicijavimo sutartis; Įsakymas (darbų programa)

2024-01-16

Atlikti Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano sprendinių pakeitimai ir papildyta informacija pagal viešinimo metu visuomenės pateiktus pasiūlymus. Pakeitimai viešinami čia ir TPDRIS sistemoje SkelbimasAiškinamasis raštasPagrindinis brėžinys; Inžinerinis brėžinys

2024-01-08

Parengta Vilniaus ir Statybininkų gatvių Molėtų mieste teritorijos dalies detaliojo plano pirmoji korektūra  SkelbimasAiškinamasis raštasPagrindinis brėžinys ; Sklypų brėžinys (ATNAUJINTA)

2024-01-05

Planuojamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Balninkų seniūnijos Čereškų kaimo dalies prie Gėlių ežero detalusis planas Skelbimas  Mero potvarkio projektas; Direktoriaus įsakymas (pritarimas iniciatyvai); Inicijavimo sutartis

2023-12-28

Pradedama rengti Sklypo Piliakiemių k., Giedraičių sen., (kad. Nr. 6227/0002:36) detaliojo plano pirmoji korektūra (Teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. T00039834)  Skelbimas; Potvarkis (planavimo tikslai)Įsakymas (darbų programa)

2023-12-05

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų rajono savivaldybės Čiulėnų seniūnijos Spaskų ir Kemetiškių kaimų teritorijos tarp Labanoro, Rytinės, Pušyno, Kemetiškių gatvių bendrasis planas Skelbimas; Tarybos sprendimo projektas; Direktoriaus įsakymas (pritarimas iniciatyvai); Inicijavimo sutartis

2023-11-30

Bus rengiama sklypo Piliakiemių k., Giedraičių sen., (kad. Nr. 6227/0002:36) detaliojo plano pirmoji korektūra SkelbimasMero potvarkis; Direktoriaus įsakymas (pritarimas iniciatyvai); Inicijavimo sutartis

2023-11-30

Pritarta Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai  Skelbimas; Tarybos sprendimasAiškinamasis raštasPagrindinis brėžinysSPAV ataskaita; SPAV vertinimo subjektų išvados; Išvadų vertinimo pažyma; Visuomenės pasiūlymų vertinimo pažyma

2023-11-23

Pradedama rengti rengti Vilniaus ir Statybininkų gatvių Molėtų mieste teritorijos dalies detaliojo plano pirmoji korektūra  SkelbimasMero potvarkis; direktoriaus įsakymas (planavimo programa)

2023-11-23

Pradedama rengti Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų nustatymo detaliojo plano antroji korektūra. Skelbimasmero potvarkis; direktoriaus įsakymas (planavimo programa)

2023-11-23

Inturkės seniūnijos Simančių kaimo dalies prie Nendrių gatvės detaliajame plane atlikti sprendinių pakeitimai ir pagal institucijų pastabas papildyta informacija. Skelbimas;   Aiškinamasis raštas;  Sprendinių planasSuvestinis inžinerinių tinklų planas;  Atsakymai į pastabas 

2023-11-22

Bus rengiamas žemės sklypo Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žiedo g.1 formavimo ir pertvarkymo projektas  Skelbimas

2023-11-07

Pradedama rengti J. Janonio kvartalo detaliojo plano antroji korektūra. Skelbimas

2023-10-26

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypų ribų nustatymo detaliojo plano antroji korektūra. skelbimas; mero potvarkio projektas; direktoriaus įsakymas (pritarimas); inicijavimo sutartis 

2023-10-26

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Vilniaus ir Statybininkų gatvių Molėtų mieste teritorijos dalies detaliojo plano pirmoji korektūra.  skelbimas; mero potvarkio projektas; direktoriaus įsakymas (pritarimas); inicijavimo sutartis

2023-10-24

Parengti Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano sprendiniai.  Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2023 m. lapkričio 23 d., 15.30 val. Molėtų raj. sav. administracijos patalpose (II a. salėje, Vilniaus g. 44, Molėtai). SkelbimasPagrindinis brėžinys; Inžinerinis brėžinysAiškinamasis raštas

2023-10-17

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos TPDRIS (www.tpdris.lt) veiklos sutrikimų Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano viešinimo procedūros ir viešas svarstymas nukeliami vėlesniam laikui, kai bus atstatyta TPDRIS veikla. Apie naujas viešinimo procedūrų datas ir viešo svarstymo laiką bus paskelbta kitu skelbimu.

2023-10-04

2023-10-17 Viešas svarstymas atidėtas iki atskiro pranešimo

Parengti Molėtų miesto Melioratorių kvartalo detaliojo plano sprendiniai.  SkelbimasSprendiniaiAiškinamasis raštas

2023-09-19

Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Simančių k. dalies prie Nendrių g. detalusis planas (sprendinių pakeitimai ir informacijos papildymas pagal visuomenės pasiūlymus). Skelbimas; Aiškinamasis raštas; Pagrindinis brėžinys; Tinklų plano brėžinys

2023-08-21

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės, Joniškio seniūnijos, Skardžių kaimo dalies prie Arino ežero, detalusis planas Skelbimas   Mero potvarkis   Įsakymas

2023-08-08

Parengtas Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Simančių kaimo dalies prie Nendrių gatvės detalusis planas SkelbimasSprendiniaiTinklaiAiškinamasisEismo_schema 

2023-08-08

Parengta Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. SPAV ataskaitaBP keitimo koncepcijaBrėžinysSkelbimas

2023-08-03

Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Jutonių kaime); Pradedamas rengti žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas  Įsakymas Darbų programa 

2023-07-31

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų rajono savivaldybės, Joniškio seniūnijos, Skardžių kaimo dalies prie Arino ežero, detalusis planas Skelbimas Mero potvarkis Sutartis

2023-07-20

Patikslintas TERITORIJOS, ESANČIOS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, LUOKESOS SENIŪNIJOJE, ŠEIKIŠKĖS KAIME, PRIE PUŠYNO GATVĖS  detaliojo plano, kuriuo keičiamas Žemės sklypo (kadastro Nr. 6244/0002:581), esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Luokesos seniūnijoje, Šeikiškės viensėdyje, detalusis planas. Skelbimas apie patikslintus sprendinius  Aiškinamasis raštas

2023-07-05

Patikslintas TERITORIJOS, ESANČIOS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, LUOKESOS SENIŪNIJOJE, ŠEIKIŠKĖS KAIME, PRIE PUŠYNO GATVĖS  detaliojo plano, kuriuo keičiamas Žemės sklypo (kadastro Nr. 6244/0002:581), esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Luokesos seniūnijoje, Šeikiškės viensėdyje, detalusis planas. Skelbimas      Aiškinamasis raštas  

2023-07-04

 Pradėtas rengti žemės sklypų Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bitėnų k. 6A, kadastro Nr. 6244/0004:0379 ir Bitėnų k., kadastro Nr. 6244/0004:0380 formavimo ir pertvarkymo projektas .

2023-06-29

Parengti Teritorijos prie Vilniaus gatvės, Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detaliojo plano kuriuo keičiamas Žemės sklypo, esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Luokesos seniūnijoje, Luokesos kaime (kadastro Nr. 6244/0001:376), detalusis planas, sprendiniai buvo pakeisti atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas. Skelbimas Brėžinys  Aiškinamasis raštas

2023-06-16

Kviečiama susipažinti su papildytais Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detaliojo plano sprendiniais. Skelbimas Brėžinys Aiškinamasis raštas

2023-06-06

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Molėtų r. sav., Molėtų mieste, tarp Vasario 16-osios ir Kalno gatvių, formavimo ir pertvarkymo projektas. Skelbimas

2023-05-31

Pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 6234/0005:453 Jutonių k., Joniškio sen., Molėtų r. sav.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Skelbimas  Įsakymas  Darbų programa  

2023-05-25

Parengti J. Janonio kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-1139, sprendinių koregavimo žemės sklype Molėtai, Kreivoji g. 1, sprendiniai. Skelbimas   Pagrindinis brėžinys    Aiškinamasis raštas

2023-05-17

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Balninkų seniūnijos Kibildžių kaimo dalies prie Smėlinio ežero detalusis planas. Skelbimas   Įsakymas   Potvarkis

2023-05-12

Pradedama rengti J. Janonio kvartalo detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00080077), patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B6-1139 „Dėl J. Janonio kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra. 
Skelbimas Planavimo tikslų įsakymo projektas Potvarkis dėl korektūros pradžios

2023-05-04

Pakartotinai parengti Molėtų rajono savivaldybės, Inturkės seniūnijos, Maciūniškių kaimo dalies, prie Pievų gatvės detalusis planas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-15 įsakymuNr. B6-244 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo", sprendiniai  Skelbimas  Pagrindinis brėžinys  Aiškinamasis raštas

2023-05-04

Parengti Teritorijos, esančios Šeikiškės k., prie Pušyno gatvės,  detaliojo plano, kuriuo keičiamas Žemės sklypo (kadastro Nr. 6244/0002:581), esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Luokesos seniūnijoje, Šeikiškės viensėdyje, detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00071130),patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. B6-368, sprendiniai  Skelbimas   Pagrindinis brėžinys    Aiškinamasis raštas 

2023-05-03

Parengti Teritorijos prie Vilniaus gatvės, Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detaliojo plano kuriuo keičiamas Žemės sklypo, esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Luokesos seniūnijoje, Luokesos kaime (kadastro Nr. 6244/0001:376), detalusis planas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. B1-112 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00040371), sprendiniai.  www.tpdris.lt  byla  TPD Nr.K-VT-62-21-730         Skelbimas Pagrindinis brėžinys Aiškinamasis raštas 

2023-04-18

Planuojamas rengti J. Janonio kvartalo detaliojo plano (TPD reg. Nr. T00080077), patvirtinto Molėtų r. sav. administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B6-1139 „Dėl J. Janonio kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimas. Pritarimas iniciatyvaiInicijavimo sutartisPlanavimo tikslai; Planavimo pradzia .

2023-04-18

Kviečiame susipažinti su parengta Asvejos regioninio parko planavimo schema  

2023-04-13

Bus rengiamas Balninkų seniūnijos Kibildžių kaimo dalies prie Smėlinio ežero detalusis planas. SkelbimasĮsakymas - pritarimas iniciatyvai; Įsakymo projektas dėl planavimo pradžios; Inicijavimo sutartis

2023-03-28

Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Verbylų kaime); Planavimo darbų programa

2023-03-28

Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Jutonių kaime); Planavimo darbų programa

2023-03-17

Nebus rengiamas Asvejos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas  Išsamus pranešimas

2023-02-27

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B6-161 patvirtintas Kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detalusis planas, kuriam Teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt)  suteiktas numeris T00088835.

2023-02-24

Pradedamas rengti Molėtų miesto kvartalo tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių detalusis planas Skelbimas; Planavimo tikslai; Planavimo darbų programa 

2023-02-21

Parengti kvartalo dalies tarp Parko, Sporto ir Lakajų gatvių Molėtų mieste detaliojo plano sprendiniai, kuriais  keičiamas žemės sklypo Molėtų mieste, Sporto gatvėje 17A (kadastro Nr. 6252/0004:108), detalusis planas.   Skelbimas; Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas 

2023-02-07

Planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų miesto kvartalo tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių detalusis planas  Skelbimas; Planavimo tikslų įsakymo projektas 

2023-01-26

Parengti Kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detaliojo plano, kuriuo keičiamas AB „Molesta“ užimamos teritorijos ribų koregavimo ir padalinimo į atskirus sklypus Statybininkų gatvėje Molėtų mieste, detalusis planas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 170 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00041226), sprendiniai.   SkelbimasAiškinamasis raštasPagrindinis brėžinys

2023-01-26

Parengtas J. Janonio kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B6-1139, sprendinių koregavimas žemės sklype Molėtuose, Kreivojoje g. 1 (kad. Nr. 6252/0005:260)  Skelbimas;   Sprendiniai

2023-01-25

Pradedamas rengti Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Simančių kaimo dalies prie Nendrių gatvės detalusis planas   SkelbimasPlanavimo tikslaiPlanavimo darbų programa

2023-01-23

NŽT Molėtų skyrius (Dėl kaimo plėtros projeto Dūdanosių kaime)

2023-01-12

Parengti kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarinėje dalyje detaliojo plano sprendinių patikslinimai/pakeitimai atsižvelgiant į derinančių institucijų pastabas. SkelbimasPagrindinis brėžinysAiškinamasis raštas

2023-01-11 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Karklynės kaime)
2023-01-03 Planuojamas rengti Inturkės seniūnijos Simančių kaimo dalies prie Nendrių gatvės detalusis planas.  Skelbimas; Pritarimas planavimo iniciatyvai; Planavimo tikslų tvirtinimo projektas; Planavimo inicijavimo sutartis
2023-01-02 Pakartotinai parengtas Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detalusis planas. SkelbimasSprendiniaiAiškinamasis raštas
2022-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Svobiškio kaime)
2022-12-13 Parengti Kvartalo dalies tarp Parko, Sporto ir Lakajų gatvių Molėtų mieste detaliojo plano sprendiniai (Skelbimas apie galimybę susipažinti)
2022-11-28 Atsižvelgiant į pastabas, papildytas Teritorijos Molėtų rajono savivaldybėje, Alantos seniūnijoje, Antakščių kaime, prie Skiemonių, detaliojo plano aiškinamasis raštas ir pakoreguotas Infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinys (Plano rengėjo informacija)
2022-11-21 Teikiami susipažinti Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detaliojo plano sprendiniai. Skelbimas; SprendiniaiAiškinamasis raštas
2022-10-27 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Girinių kaime)
2022-10-26 Pradedamas rengti Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano keitimas
2022-10-25 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Krūmiškių kaime)
2022-10-20 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Šiaudžių kaime)
2022-10-13 Parengtas J. Janonio kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B6-1139, sprendinių koregavimas žemės sklype Molėtai, Kreivoji g. 1. Skelbimas ; Pagrindinis brėžinysSprendiniai
2022-10-07 Parengti Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniai. Skelbimas;  Sprendiniai: Aiškinamasis raštasPagrindinis brėžinysUrbanistinis ir gamtinis karkasasTeritorijų vystymas
2022-10-07 Parengtas Teritorijos Molėtų rajono savivaldybėje, Alantos seniūnijoje, Antakščių kaime, prie Skiemonių, detalusis planas. Skelbimas; Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas
2022-10-07 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vyžinių kaime)
2022-09-28 Pranešimas visuomenei apie rengiamą Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir organizatoriaus sprendimą atlikti plano vertinimą
2022-09-26 Informuojame, kad, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano korektūros rengėju tapo UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. paštas: [email protected].
2022-09-26 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Padvario kaime)
2022-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Dailidiškių kaime)
2022-08-10  Parengtas kvartalo prie Statybininkų gatvės Molėtų miesto pietvakarių dalyje detalusis planas, galima susipažinti su sprendiniais
2022-07-27 Parengta Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detaliojo plano korektūra, galima susipažinti su sprendiniais 
2022-07-22  Parengtas Molėtų miesto Sporto, Parko, Lakajų gatvių kvartalo dalies detalusis planas
2022-07-19  Rengiamas Maciūniškių kaimo dalies detalusis planas
2022-07-14  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kaližų kaime)
2022-07-13  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Juočių kaime)
2022-07-12  Rengiamas Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
2022-07-05  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Balninkų sen. Ščiurio kaime)
2022-07-04  Pradedamas rengti sklypo Alantoje, Sodų alėja 8, formavimo projektas
2022-07-01  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Šlapių kaime)
2022-06-28  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Krūmiškių kaime)
2022-06-10 Pradedamas rengti žemė sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, esantis Molėtų r. sav.,Giedraičių sen., Verbylų k.
2022-06-10

Parengtas sprendimo projektas dėl botaninio gamtos paveldo objekto „Dvikamienė pušis" schemos patvirtinimo

2022-06-03 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4A, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-06-03 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4B, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-05-20  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Verbylų kaime)
2022-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Laukagirių kaime)
2022-05-11  Patvirtinta Giedraičių miestelio bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa
2022-05-09 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Perkalių kaime)

2022-05-03 

Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Pikietos kaime)
2022-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Kaušinių kaime)
2022-05-02 Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Zapijuvkos kaime)
2022-04-19  Pradedama rengti Giedraičių miestelio bendrojo plano korektūra
2022-04-15  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Antamakių k. 2)
2022-04-15  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Antamakių kaime)
2022-04-14  Pradedamas rengti teritorijos Antakščių kaime detalusis planas
2022-04-13 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4B, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-04-13 Parengtas sklypo Giedraičių sen., Didžiokų k. 4A, KPŽ projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
2022-03-31  Rengiamas Molėtų miesto ir Mindūnų seniūnijos valstybinių sklypų miškotvarkos projektas
2022-03-24  2022 m. kovo 22 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. B6-279 „Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo", kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas Molėtų miesto Liepų kvartalo detaliojo plano korektūra
2022-03-24  Pradedamas rengti Rutonių kaimo dalies detalusis planas
2022-03-24  Pradedamas rengti Maciūniškių kaimo dalies detalusis planas
2022-03-16  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Vidugirio kaime) 
2022-02-28  Planuojamas rengti Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detalusis planas
2022-02-28  Planuojamas rengti Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detalusis planas
2022-02-10  Parengtas Molėtų miesto Liepų kvartalo detaliojo plano koregavimas, galima susipažinti su sprendiniais 
2022-01-31  Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius (Bekupės kaime)
Paskutinis atnaujinimas: 2024-07-11, 16:05:36
Pastebėjai problemą? Pranešk!